SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia
KULTÚRNY ŽIVOT

Bratislava - metropola bez vlastného divadla

O čom hovoríme, keď hovoríme o kultúre

Divadlo Pavla Országha HviezdoslavaDivadlo Pavla Országha Hviezdoslava

Keď súčasný primátor Matúš Vallo predstavil v lete 2018 komplexný a podnetný materiál Plán Bratislava, spolu s tímom odborníkov sa venoval detailne všetkým oblastiam, ktoré vplývajú na život v meste, jeho rozvoj a potreby a, samozrejme, venoval sa aj kultúre.

Dajme bokom dopravu, parkovanie, financie a pozrime sa, čo hovorí Plán Bratislava o kultúre: Navrhuje mapovať a analyzovať súčasný stav a potom na základe dát vytvoriť stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, vytvoriť priaznivé podmienky v kultúre, reformovať BKIS, vytvoriť v rámci Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) funkciu koordinátora pre kultúru a kultúrny priemysel MIB a vytvoriť pozíciu splnomocnenca pre kultúru a kreatívny priemysel (popri kancelárii primátora), ktorý bude mať na starosti prierezové politiky a bude komunikovať s koordinátormi pre ďalšie oblasti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Znie to sofistikovane a tak sa snažme za množstvom slov vidieť úprimnú snahu vytvoriť z nášho mesta nové kultúrne centrum, ktoré bude schopné konkurovať Budapešti či Viedni, metropolám, ktoré aj podľa Plánu B patria k sebe a navzájom sa inšpirujú.

Vallovo úsilie bolo korunované úspechom, je primátorom a trúfam si povedať, že najmä vďaka programu a zanieteniu, s akým pristúpil k svojmu mestu. Bez tímu, ktorý mu pomohol Plán B pripraviť, by asi primátorom nebol.

O čom hovoríme, keď hovoríme o kultúre

Kapitola o kultúre Plán Bratislava je plná sympatických slov a pojmov, ale chýbajú jej fakty, pritom sa na jej tvorbe a príprave podieľali ľudia žijúci v Bratislave od narodenia. Tvorcovia Plánu Bratislava pre oblasť kultúry si fakt, že Bratislava nemá vlastné mestské divadlo, asi ani nevšimli. Pripustíme, že si nepreštudovali, akým spôsobom je Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava riadené, ale na to, aby sme zistili, že mestské divadlo nemáme, netreba poznať zmluvy a pozadie. Stačí chodiť do divadla a premýšľať.

Je pochopiteľné, že takýto materiál nemôže byť v ideovej časti príliš konkrétny, hoci by si taký odborne fundovaný tím, ktorý na materiáli pracoval, mohol aspoň v jednej oblasti urobiť jasno aj bez hlbokej analýzy. Tou oblasťou je DIVADLO.


Bratislava je jediná metropola v strednej Európe, ktorá nemá vlastné mestské divadlo

Áno, existuje MDPOH, ale pod názvom sa ukrýva vlastne iba budova a občas nejaké predstavenia, väčšinou vytvárané náhodne a bez dlhodobej koncepcie. MDPOH je divadlo, ktoré nemá klasické divadelné štruktúry, tým, že je oddelením Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), nemá ani svojho štatutára, autonómny rozpočet či zamestnancov.

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy 1004/2010 z 27. 5. 2010/ DPOH v správcovskej pôsobnosti BKIS na obdobie desať rokov. Táto organizácia obhospodaruje MDPOH agentúrnym spôsobom, čoho výsledkom je, že divadlo nemá vlastnú umeleckú víziu. Dramaturgia je postavená skôr na vkuse, keďže ju tvorí na základe zmluvy J. Zednikovičová spolu s riaditeľom BKIS a zvyčajne hosťujúcim režisérom.

Je jasné, že pod pojmom dramaturgia môžeme skôr hovoriť o predstavách externistov, čo by chceli v divadle režírovať, čo by chceli, aby sa hralo. Iba divadlo so stálym súborom a vlastnými tvorivými zložkami sa dokáže dlhodobo profilovať. Zároveň si však musíme uvedomiť, že odovzdanie divadla pod BKIS bolo preň danajským darom. Tvoriť repertoárové divadlo s malým rozpočtom a bez kompetencií sa jednoducho nedá.

Takže kritika BKIS v tomto článku je skôr ilustráciou toho, ako by nemali poslanci a magistrát do budúcnosti premýšľať. MDPOH a jeho súčasný stav vnímajme v kontexte tých primátorov a poslancov, ktorí vládli mestu posledné desaťročia. Nikdy im na meste a obzvlášť mestskom divadle nezáležalo, vždy svoj záujem len predstierali.

Za divadelnými humnami

Ak chceme vedieť, čo si pod pojmom mestské divadlo máme predstaviť, stačí sa pozrieť do Budapešti či Prahy, tam mestské divadlá úspešne fungujú desaťročia.

Napríklad Budapešť financuje trinásť divadelných scén, od bábkového BudapestBábsinház (Bábszínház?), divadla pre deti a mládež Kolibri Színház až po špičkové Vígszínház či Centrál Vígszínház ročne sumou 11 miliónov eur (3,5 miliardy HUF). Burgtheater vo Viedni patrí k špičkovým európskym divadlám. V Českej republike je 97 percent divadiel zriaďovaných a financovaných mestom a mestskými časťami a podiel na financovaní je v priemere 93 percent. Len Praha dá ročne na financovanie divadiel 600 miliónov českých korún (vyše 23 miliónov eur). To sú metropoly, ku ktorým sa chceme aspoň priblížiť, ale vyzerá to, že ich nedobehneme, ani keby nám bežali oproti.

Pred desiatimi rokmi sa Bratislava tešila, že DPOH ožije, lebo po presťahovaní súboru SND do novej budovy delimitáciou pripadlo mestu. Chvályhodný čin, že z neho vtedajší politici nespravili hotel s červenými lampášikmi či kongresové centrum, divadlo ostalodivadlom.

Primátor Ďurkovský navrhol uskutočniť výberové konanie, v ktorom sa prezentovali divadelné vízie rôznych tvorcov a zoskupení. Konkurz bol pripravený dobre, v komisii sedeli osobnosti ako režisér Roman Polák, riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, riaditeľ českého Národního divadla Ondřej Černý, herec a vtedajší komunálny politik Matej Landl, či producent Ivan Hronec. Odporúčanie komisie však nebolo pre mesto záväzné, neprijali ani jeden projekt, mesto konkurz zrušilo, z divadla chcelo mať pofidérny muzikálový projekt, a keď sa to nepodarilo, poslanci sa divadla zbavili barbarským spôsobom: pripli ho k BKIS, nechali ho prežívať so skromným rozpočtom závislým od ich vôle. Nie, nebola to tragédia, ale fraška, preto nedovoľme jej druhé dejstvo.

Aká je v Bratislave situácia?

Okrem jednoznačne umelecky aj divácky dominujúceho SND, ktoré svojou dramaturgiou a dlhodobou koncepčnou prácou prevyšuje ostatné divadlá, tu máme ešte Astorku a Arénu, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, Nová scéna patrí pod ministerstvo kultúry, a ostatné divadlá - Gunagu, Divadlo komédie, La Komika, A-HA, Štúdio S, pracujú na agentážnom princípe a s minimom verejných zdrojov. Ich existenciu vnímajme pozitívne, ale považujme ju skôr za žánrový príspevok k pestrofarebnosti divadelného priestoru a individuálnu odvahu principálov bojovať s divadelným trhom a vlastnými limitmi.

DPOH by sa mohlo a malo stať dôstojným konkurentom SND, Astorky či Arény. Divadlo má potenciál vytvoriť silnú mestskú činohernú scénu, ktorá bude súčasťou mestskej kultúry a slovenskej divadelnej scény. Terajší stav, keď MDPOH za posledné štyri roky odpremiérovalo celkovo iba osem premiér a počet hracích dní je na spodnej hranici možnosti divadla, je nevyužitím jeho potenciálu. Určite by MDPOH malo inú pozíciu, keby sa nielen tvárilo ako naozajstné divadlo, ale by tak aj fungovalo.

Keďže sa ideme rozprávať o kultúre, pozrime sa najprv na peniaze a ročné prevádzkové náklady divadiel

Tabuľka (údaje sú za rok 2017):

Aréna:
ročná prevádzka 1 419 000 eur,

tržby z predaja lístkov: 244 000

počet vlastných predstavení: 104

počet miest na sedenie: 312

počet divákov: 31 800,

percento obsadenosti: 71 %

Divadlo Astorka Korzo:
ročná prevádzka 1 286 000 eur

tržby: 261 000

počet vlastných predstavení: 134

počet miest na sedenie: 187

počet divákov: 30 350

obsadenosť: 98 %

MDPOH:

ročná prevádzka: 567 000 eur

tržby z predaja vstupeniek: 270 685

tržby z komerčnej činnosti: 77 466

počet vlastných predstavení: 115

počet miest na sedenie: 412

počet divákov: 31 330

obsadenosť: 66 %

SND

počet predstavení Veľká sála: 208

príjem zo vstupného: 1 007 000 eur

Počet predstavení Štúdio: 167

Príjem zo vstupného: 226 400

Modrý salón: 97

Príjem zo vstupného: 46 000

Čo treba urobiť?

Ak chceme, aby sa skutočne naplnila predstava o meste ako o živom a rôznorodom centre kultúry, treba DPOH osamostatniť a vyňať ho spod pôsobnosti BKIS. Nakoniec Plán B ráta s reformou BKIS. Dôležité je, aby sa na jeho fungovanie nastavil mestský rozpočet. Jednou z vízií nového primátora Matúša Valla bolo sprehľadnenie finančných tokov, odbúranie prísavníckych apendixov, ktoré dávali komunálnym príživníkom bezprácne živobytie.

Divadlo by malo mať vlastné riadiace, tvorivé, technické a organizačné zložky klasického divadla, teda riaditeľa, umeleckého riaditeľa/dramaturga či dvoch, súbor hercov vybratých na základe konkurzu, malo by ročne premiérovať dve až štyri hry s jasnou a nezameniteľnou dramaturgiou, ktorá bude dlhodobo budovať umelecký profil divadla. Programovo by mohlo poskytovať priestor súčasným slovenským dramatikom. Dôležité je, aby divadlo hralo viac vlastných predstavení a vytvorilo si divácke zázemie tak, ako ho majú vybudované SND, Astorka či Aréna.

Zároveň si musíme uvedomiť, že pri pohľade na štatistiky uvádzaných divadiel je zrejmé, že repertoárové divadlá s vlastným súborom majú väčší počet divadelných predstavení a s vyššou percentuálnou obsadenosťou.

Každý, kto sa pohybuje vo svete divadla, vie, že netreba nič nové vymýšľať, všetko už niekde funguje, mestské divadlá, ak sú dobre riadené a zriadené, sú naozaj skutočnými reprezentantmi mesta. Len na to, aby sa z MDPOH stalo skutočne mestské divadlo, treba naplniť vzletné slová z Plánu B konkrétnymi činmi.

Ako to urobiť?

Najlepším spôsobom je vždy výberové konanie. Nepochybujem o tom, že sa nájde veľa renomovaných divadelníkov, ktorí budú ochotní radami a angažovanosťou naštartovať novú etapu života DPOH, pomôcť pripraviť zadanie na výberové konanie tak, aby zvíťazila kvalita. Verím, že to nezakape na byrokracii a že nový MIB bude nielen úradom, ale skutočným nositeľom riešenia. Teraz záleží na mestských poslancoch a primátorovi, aby tento projekt pochopili a podporili. Všetci sa tešíme na prvú katarziu v novom MDPOH.

Najčítanejšie na SME Kultúra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
 2. Emília Jányová Lopušníková: Nebojte sa, updatujte sa!
 3. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
 4. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov?
 5. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
 6. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
 7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
 8. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
 9. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy
 10. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 1. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 2. Kto vyhrá súboj medzi prírodnými a syntetickými diamantmi?
 3. Otvorenie nového sídla DELTA sprevádzala virtuálna realita
 4. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
 5. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
 6. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
 7. Nestarnú, ale dozrievajú
 8. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
 9. Emília Jányová Lopušníková: Nebojte sa, updatujte sa!
 10. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy
 1. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 14 810
 2. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 13 578
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 12 642
 4. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 12 040
 5. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 9 501
 6. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 9 440
 7. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 9 173
 8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 8 276
 9. Na hrúbke záleží. Aj dva centimetre rozhodujú 7 171
 10. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 6 855

Téma: Kultúrny život


Hlavné správy zo Sme.sk

Prenosová technika denníka SME v pojednávacej miestnosti v Ústave na výkon väzby v Bratislave.
Oskar Bereczk.
Sídlo investičnej skupiny Penta v bratislavskej Petržalke a obžalovaný Marian Kočner počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.
CYNICKÁ OBLUDA

Danko urazil Gotta

Nikto tak veľmi neznehodnotil pamiatku Karla Gotta ako známy renesančný diletant Andrej Danko.

Neprehliadnite tiež

Margaret Atwood chcela pôvodne opísať americkú spoločnosť v osemdesiatych rokoch.

V českom Národnom divadle sa rozlúčili s Vlastou Chramostovou

Politici a niekdajší disidenti vyzdvihli okrem hereckých kvalít aj jej statočnosť.

Elán novým klipom prerazil dno, Ráž v ňom mieri na novinára zbraňou

Slovenská populárna hudba dostala ďalšiu facku.

Gabriel D’Almeida Freitas a Xavier Dolan ako nerozluční kamaráti vo filme Matthias a Maxime.