SME
Pondelok, 18. október, 2021 | Meniny má LukášKrížovkyKrížovky

Hroncová: Bol to malý operný puč

Na stoličku generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla si SILVIA HRONCOVÁ sadla v čase, keď jej nikto nezávidel. Proti jej vedeniu sa však začali ozývať kritické hlasy, najviac v opere, kde abdikácia celého vedenia spôsobila aj jej odchod z funkc

Silvia Hroncová.Silvia Hroncová. (Zdroj: SME - Peter Žákovič)

Na stoličku generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla si SILVIA HRONCOVÁ sadla v čase, keď jej nikto nezávidel. Divadlo sa presťahovalo a v plánovanom termíne otvorilo aj vďaka jej energii. Proti jej vedeniu sa však začali ozývať kritické hlasy, najviac v opere, kde abdikácia celého vedenia spôsobila nakoniec aj jej odchod z funkcie. Čas ukáže, či sa na tom podpísali viac profesionálne výhrady k jej práci, alebo konflikt záujmových skupín.

Spôsobil váš náhly odchod z funkcie nejaký konkrétny spor medzi vami a šéfom opery Pavlom Smolíkom?
„O jeho abdikácii som sa dozvedela telefonátom z ministerstva kultúry. On a ani ďalší odstupujúci členovia vedenia opery neuviedli konkrétne dôvody svojho kroku.“


Bola dovtedy vaša spolupráca korektná?
„Smolíka som poverila vedením opery v decembri minulého roka a v máji tohto roka po konkurze som ho na odporúčanie výberovej komisie vymenovala za riaditeľa na určitú lehotu, do decembra 2010. Mala som pocit, že aj keď sme mali na niektoré veci rozdielne názory, v hlavných témach sme našli zhodu. Pavol Smolík mi nijaké výhrady proti môjmu spôsobu práce alebo rozhodovania nikdy neavizoval, medzi nami dvomi neprebehol osamote v tomto zmysle zásadný rozhovor. Našou témou bolo doriešenie prevádzky opery, systém odmeňovania, príprava sezóny či aktuálna zmena prevádzky v historickej budove vzhľadom na dočasné spoločné užívanie budovy so Slovenskou filharmóniou.“

O nespokojnosti v opere ste však museli mať signály, či nie?
„Áno a snažila som sa ich riešiť. Abdikáciu Smolíka som však nečakala. Jediný signál som dostala dva dni pred abdikáciou, keď sme spolu s Pavlom Smolíkom, šéfdramaturgom Slavomírom Jakubekom, šefdirigentom Rastislavom Štúrom a teatrológom Jaroslavom Blahom riešili plány opery na ďalšie sezóny. Pred koncom pokojného rokovania mi Pavol Smolík neočakávane povedal, aby som mu nezasahovala do kompetencií. Prekvapilo ma to, ale chcela som to riešiť na stretnutí iba s ním. Domnievam sa, že ma svojimi súhlasnými stanoviskami k mojim návrhom dovtedy zavádzal a jeho konanie len zavŕšilo odpor časti SND proti mojim organizačným opatreniam.“


Najviac sporov vyvoláva vždy rozdeľovanie finančných prostriedkov. Majú dnes súbory vlastné rozpočty?
„Všetky súbory aj ďalšie organizačné zložky majú svoje samostatné rozpočty. V takejto komplexnej podobe po prvýkrát. V divadle sa nastavil nový prehľadnejší ekonomický systém. Pozitívom je, že všetkým trom súborom som v priebehu troch rokov zvýšila finančné prostriedky na novú umeleckú tvorbu.“


Činohra i opera majú často pocit, že balet bol za vašej éry finančne i mediálne preferovaný.

„Mario Radačovský bol mojou voľbou, rozumiem si s ním ľudsky aj umelecky. Balet bol v minulosti v nerovnoprávnom postavení k opere aj k činohre. Čiastočne právom, čiastočne neprávom. Príchodom Mária sa veci zmenili. Na čelo baletu sa postavil skúsený tanečník a choreograf, ktorý postavil kvalitný tím, doniesol špičkových svetových choreografov a baletných majstrov, zvýšil o tretinu počet predstavení. Začal so súborom cestovať na zahraničné festivaly a hlavne, v širokej verejnosti zobudil povedomie o balete SND a celkovo baletnom umení na Slovensku. Ak toto chápeme ako preferenciu, tak sa k nej priznávam.“


Činohra si udržiava vysokú návštevnosť, rast divákov zaznamenal balet, ale prečo za ostatné roky klesla v absolútnych číslach návštevnosť opery, ak sa po presťahovaní výrazne zvýšila kapacita jej sál?
„Opera doteraz nenašla kľúč na prilákanie mladého slovenského diváka. Nejde o to, aby sme mali plné sály na špičkové operné obsadenia, ktoré, samozrejme, nemôžeme mať každý deň. Keď spievali Miro Dvorský, Ľubica Vargicová či Jenisovci, tak sme mali plno. Návštevnosť závisí od dramaturgie, tvorby hracieho plánu, dlhodobého plánovania, čo je v kompetencii riaditeľov súborov. Mojím návrhom riešenia boli aj nové mená, koprodukčné projekty so zahraničnými opernými domami a nové koncepty koncertov. Koprodukčný projekt s Národným divadlom vo Varšave Orfeus a Eurydika potvrdil, že do divadla môžeme dostať nových divákov. Pripravovaný projekt, čo som presadzovala, koncert Oskara Rózsu s Adrianou Kučerovou, ale aj s excelentným muzikantom Martinom Valihorom, mal byť pozvánkou pre mladé publikum. Ak je dramaturgia opery proti takýmto projektom, tak s tým nemôžem súhlasiť.“

Čo považujete za pozitíva dnešného operného súboru?
„V nastávajúcej sezóne sa objavia nové režisérske mená, častejšie hosťovanie dirigentských osobností, širšia ponuka koncertov či väčší počet slovenských a hosťujúcich spevákov. A najväčším pozitívom dnešného operného súboru SND je, že má neskutočne veľký umelecký potenciál v mladých spevákoch. A to je signál, že silná spevácka operná škola úspešne pokračuje v tradícii.“


Z funkcie odstúpil aj vami vymenovaný šéf Činohry Štefan Bučko. Aké ste mali vzťahy po odchode bývalého šéfa Činohry režiséra Romana Poláka?
„So súborom činohry mám korektné a dobré vzťahy, s viacerými z nich som v priateľskom vzťahu. Pán Bučko mi nič neavizoval, podľa mňa odstúpenie neplánoval, len sa pridal a dôvody vie iba on sám. Určite ich vysvetlí predovšetkým svojmu súboru.“

V čom je najväčší problém marketingu divadla?
„Viedla som ho ako centrálnu snahu skvalitniť značku, ku ktorej má väčšina obyvateľov Slovenska silný citový vzťah. Marketing Opery, Baletu a Činohry SND má byť o presadzovaní silných inscenácií, silných výkonov, silných umeleckých osobností.“


Je funkčný model trojsúborového národného divadla, ktorý je v zahraničí pomerne zriedkavý?
„Jednou z ťažkých tém, ktorá sprevádza SND od jeho vzniku, je aj legislatívny fakt, že ide o tri samostatné súbory pod jednou značkou. Udržať fungujúcu „federáciu SND“ je veľmi ťažké. Ak je však organizácia zriadená ako trojsúborové divadlo, generálny riaditeľ nemôže špekulovať o tom, či je to vhodné, ale hľadať spôsoby, ako značku SND podporovať. Snahy odtrhnúť Operu zo zväzku SND sú staré. Nemáme veľa tradícií, ale tradícia SND je hlboko prítomná v slovenskej duši. Pri otvorení novej budovy sa to jasne prejavilo. Možno by sme mali na vzniknutú situáciu pozerať aj z tohto pohľadu. A možno tento malý operný puč má aj túto separatistickú agendu.“


Čo ešte zostalo nedoriešené zo sťahovania?
„Divadlo som preberala v čase, keď sa dlhodobo nevedel stanoviť konečný termín otvorenia novostavby. Jej dokončenie sa predlžovalo, všetci sme pracovali vo veľmi neštandardných podmienkach, no zvládli sme to a budovu sme otvorili načas. To je náš spoločný veľký úspech. V týchto dňoch sa končí komplexná oprava toční v opere aj v činohre a ja môžem konštatovať, že závažné technické problémy sú odstránené. Aj tu som splnila svoje predsavzatia. “


V týchto dňoch sa do historickej budovy na istý čas sťahuje popri troch súboroch SND aj Slovenská filharmónia. Nedalo sa nájsť iné riešenie?
„To je otázka pre ministerstvo kultúry a Slovenskú filharmóniu. Ja som rada, že sa mi podarilo presvedčiť ministerstvo, aby historická budova SND patrila aj v čase pôsobenia filharmónie Národnému divadlu a aby sme aj my mali v budove svoje hracie dni. Počas celého leta som dohliadala na to, aby sme pripravili zázemie pre obe inštitúcie.“


Na čom ste v poslednom čase ešte pracovali?
„Som rada, že tesne pred doriešením je aj niekoľko desaťročí neriešený problém prístavby historickej budovy v centre mesta. Tá totiž nie je od svojho dokončenia začiatkom 70. rokov minulého storočia skolaudovaná a zapísaná v katastri. Pozemky pod prístavbou sme od mesta získali minulý rok a verím, že v krátkom horizonte bude ukončená kolaudácia a takmer 40–ročný majetkový problém divadla bude konečne doriešený.“

Výhrady zaznievali k rastu administratívy na úkor umeleckých zložiek.
„I napriek tomu, že divadlo sa presťahovalo do väčších priestorov, výraznejší nárast zamestnancov, ktorý bol plánovaný v minulosti, nebol vďaka zefektívneniu prierezových činností divadla potrebný. Je pravda, že priebežne sme začali riešiť úväzky umeleckých pracovníkov vo vzťahu k výkonom, zrušili sme všetky dvojité úväzky, s mnohými pracovníkmi sme sa rozlúčili. Uvedomujem si, že práve ja som bola tým, kto po dlhých rokoch vstúpil na tabuizované teritórium. A to tiež nezostalo bez následkov.“

Najviac viditeľné boli časté personálne zmeny na niektorých riaditeľských postoch v rámci SND. Prečo k nim dochádzalo?
„Hľadala som svojich spolupracovníkov na najvyšších postoch dosť zložito. Nie každá umelecká osobnosť s kreditom môže byť aj dobrým manažérom. Nie každý dobrý manažér musí byť umeleckou osobnosťou. Tieto zmeny iste neboli dobrým signálom, ale umelecká kvalita premiérových titulov a koncertov sa neznížila. Zmeny sa však nedejú len v SND. Napríklad v Štátnom divadle Košice po nástupe riaditeľa Petra Himiča sa rok po roku menili traja šéfovia v činohre a traja v opere a situácia sa napokon pod jeho vedením ustálila.“


Čo považujete za svoj úspech?
„Podarilo sa mi urobiť zásadné zmeny v štruktúre organizácie a omladiť divadlo. Toto bolo zároveň aj zdrojom sporov a neporozumenia zo strany mnohých.“


Ktorý je najvýraznejší problém, pred ktorým stojí dnes SND?
„Sú také, ktoré sa dajú riešiť rýchlo, ale aj také, ktoré potrebujú čas. K tým druhým patrí premena myslenia v SND. Fungujú tu dlhoročné väzby, rozdielne záujmy. Ak by som mala dnešné skúsenosti pred otvorením divadla, tohto náročného procesu by som sa obávala. „Sladká nevedomosť vnútorných pomerov“ mi pomohla k odvahe pustiť sa do toho projektu. A mať túto skúsenosť je vzácnosť."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Kultúra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Spánok – základ pevných vzťahov
 3. Auto do firmy môžete mať už od 150 eur mesačne
 4. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 5. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
 8. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 9. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
 10. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 1. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
 2. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 4. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 7. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 8. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 9. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 10. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 21 484
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 878
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 090
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 743
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 603
 6. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 152
 7. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 078
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 920
 9. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 536
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 532
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Anton Kaiser: Život a dielo Františka Hermana
 2. Monika Nagyova: Luník IX. Myslela som si, že som naň pripravená, ale nebola som.
 3. Viera Polakovičová: Hviezda kontratenorového neba Jakub Józef Orliński po prvýkrát v Bratislave
 4. Marek Kendera: Príbeh Alvina Straighta, David Lynch
 5. Samuel Ivančák: Bezodný archív RTVS a jeho poklady: Marián Varga
 6. Viera Polakovičová: Fascinujúca Messa da Requiem Giuseppe Verdiho v Redute
 7. Zuzana Pavlisová: Putovanie dejinami Spiša
 8. Roman Kebísek: Avantgardista Malevič a suprematické porcelánové súpravy z 20. rokov 20. storočia
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 474
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 354
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 943
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 672
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 486
 6. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 4 153
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 805
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 416
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Zatvoriť reklamu