SME
Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Radačovský píše médiám

Bývalý šéf Baletu SND sa v otvorenom liste vracia k svojmu pôsobeniu v divadle.

Mário Radačovský.Mário Radačovský. (Zdroj: ARCHÍV SME)

Bývalý šéf Baletu SND sa v otvorenom liste vracia k svojmu pôsobeniu v divadle.

BRATISLAVA. „Skončila sa jubilejná 90. sezóna. Skončilo sa obdobie štyroch rokov, v ktorom mi bolo cťou byť členom Slovenského národného divadla. Začína sa ďalšia etapa môjho nového života.“ Týmito slovami sa začína list, ktorý včera popoludní zverejnil Mário Radačovský.

Bývalý šéf Baletu SND tu najskôr ďakuje všetkým, ktorí mu počas jeho pôsobenia v divadle pomáhali, od ľudí z jeho tímu až po generálnu riaditeľku Silviu Hroncovú, ktorá ho do funkcie vymenovala. Následne sa vracia k tlačovej konferencii nového šéfa SND Ondreja Šotha, ktorá bola 14. júla. „V prípade opakovaného nepravdivého ataku voči mojej osobe budem nútený použiť služby právnikov, aby sa čo najskôr zastavilo šírenie klamstiev a poloprávd,” píše Radačovský.

Ďalej uvádza, že ho veľmi sklamal postoj nového šéfa Baletu SND Vlastimila Harapesa. Podľa neho sa stotožnil s tvrdeniami generálneho riaditeľa a svojím konaním „len dokazuje podozrenie, že je a asi len bude obyčajnou bábkou v rukách nového riaditeľa a nie umeleckým šéfom s vlastnou víziou.” Harapesovi Radačovský verejne vyčíta aj to, že bol členom komisie vo výberovom konaní na riaditeľa SND a napriek tomu vzápätí prijal funkciu riaditeľa baletu.

List sa končí úvahou o budúcnosti Slovenského národného divadla. „Je SND našou prvou scénou, je špičkou pyramídy slovenskej kultúry, sú v tejto inštitúcii tí najlepší z najlepších alebo je tam mnoho takých, čo brzdia jej rozvoj, čo vládnu určitým skupinám, a tak manipulujú s touto inštitúciou?,” pýta sa Radačovský.

Celá verzia listu Mária Radačovského

Skončila sa jubilejná 90. sezóna. Skončilo sa obdobie štyroch rokov, v ktorom mi bolo cťou byť členom Slovenského národného divadla. Začína sa ďalšia etapa môjho nového života. Predtým než sa začne, rád by som sa poďakoval a vyslovil sa k nedávnym udalostiam, ktoré sa odohrali v SND.

Poďakovať by som sa chcel vám, novinárom za krásne štyri roky našej spoločnej práce, za profesionálny prístup z Vašej strany a popriať Vám všetkým, ktorí o kultúre píšete, veľa zdravia a mnoho inšpiratívnych a pravdivých článkov či reportáží o našej prestížnej scéne a ľuďoch, ktorí v nej pôsobia.

Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval sa svojmu tímu ľudí, ktorí stáli pri mne počas môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Baletu SND - Mirke Kovářovej, Gabike Vrtiakovej, Matúšovi Benžovi, Norike Gallovičovej a Igorovi Holováčovi. Ďalej ľuďom, ktorí pracovali na prevádzke ako aj všetkým členom Baletu SND, rovnako ako členom umeleckých zložiek Činohry a Opery SND, Umelecko- dekoračných dielní, prosto všetkým, s ktorými som mal možnosť v SND spolupracovať počas môjho pôsobenia.

Chcem sa tiež poďakovať žene, bez ktorej dôvery a podpory by sa nemohlo udiať veľa vecí v balete, bez ktorej nasadenia by nebola načas otvorená Nová budova SND a mnoho iných projektov a ktorá mi dala možnosť pokúsiť sa prerobiť Balet SND, pretože ona sama verila a verí dodnes, že SND je schopné transformácie a môže byť naozaj európskym divadelným domom. Uplynulá jubilejná sezóna, teda jej začiatok bol jej koncom, ale osobne si myslím, že jej patrí celá, lebo má na jej príprave veľkú zásluhu. Chcem týmto vysloviť svoje osobné, veľké, prosté a pokorné ďakujem Silvii Hroncovej.

To, čo sa odohralo v uplynulom mesiaci ma v mnohom zasiahlo. Dovoľte, aby som sa dôrazne ohradil proti všetkým krivým obvineniam a polopravdám, ktoré boli prezentované na poslednej tlačovej konferencii nového generálneho riaditeľa SND Ondreja Šotha. Považujem za potrebné uviesť, že do počtu ním zadefinovaných ako “rozdaných” voľných vstupeniek boli zahrnuté tak premiéry s oficiálnym protokolom, ako aj organizované predstavenia a taktiež to, že vôbec nie je pravda, že z voľných lístkov boli vyplácané tantiémy. Exaktné dôkazy v tejto veci môže predložiť agentúra LITA, ktorá ma v autorsko-právnych veciach zastupuje. V prípade opakovaného nepravdivého ataku voči mojej osobe budem nútený použiť služby právnikov, aby sa čo najskôr zastavilo šírenie klamstiev a poloprávd, ktoré majú za cieľ zdiskreditovať moju osobu a môj tím a zároveň navodiť zdanie, že doteraz v Balete SND nebolo všetko v poriadku, že sa diali veci na hrane zákona a že sa klamalo či podvádzalo. Dovolím si predpokladať, že pravým zmyslom týchto obvinení zo strany nového vedenia SND bolo len nejakým spôsobom nájsť dôvody pre moje odvolanie. To, že sa ich dôkazy zakladajú na skreslených faktoch, resp. klamstvách spochybňuje od základu ich oprávnenosť.

V tomto kontexte ma veľmi sklamal postoj nového šéfa baletu SND Vlastimila Harapesa, ktorý sa stotožnil s tvrdeniami generálneho riaditeľa a svojím konaním bohužiaľ len dokazuje moje podozrenie, že je a asi len bude obyčajnou bábkou v rukách nového riaditeľa divadla a nie umeleckým šéfom súboru s vlastnou víziou. Pán Harapes ma sklamal i ako človek. Myslím, že umelci by mali byť nositeľmi kultúrnosti a etiky a fakt, že bol člen komisie vo výberovom konaní na nového generálneho riaditeľa a napriek tomu vzápätí prijal funkciu riaditeľa Baletu SND, ho k nositeľom etického a kultúrneho správania podľa môjho názoru rozhodne neradí, vzhľadom na jednoznačný konflikt záujmov.

Po štyroch rokoch skúsenosti v tejto inštitúcii si dovolím konštatovať, že SND je pre mňa v tomto momente ako chorý pacient, ktorý hľadá správny liek na vyzdravenie. A problém je o to väčší, že choroba ktorou trpí má širší rozmer a dotýka sa celej kultúry u nás. SND ako inštitúcia je pre mňa akýmsi modelom, ktorý reflektuje daný stav v rezorte. Myslím si, že sme v mnohých ohľadoch zastali v osemdesiatich rokoch minulého storočia. Kultúra a teda i SND nepotrebuje duchovného otca, ani mocipána a ani diktátora, potrebuje víziu a ľudí, ktorí ju rozmenia do procesu každodennej práce tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. SND potrebuje, aby sa tam viac dostala k slovu pokora, inšpirácia, etika, morálka, pravda, profesionalita a odhodlanie urobiť všetko pre želaný výsledok a názorovú slobodu. Strach a intrigy sú pojmami, ktoré bohužiaľ dnes napĺňajú chodby tejto inštitúcie. Aj keď viem, že nielen divadelníci namietnu, že bez intríg to v divadle nejde, myslím si však, že samotnému umeniu šírenie “zaručených právd” len škodí a mnohých to oberá o prepotrebnú energiu. Heslo dňa - buď si s nami alebo si proti nám - mi pripomína obdobie, ktoré si väčšina z nás dobre pamätá, ale zároveň chce zabudnúť. Myslím si, že dnes by sme názorovej neslobode mali povedať rozhodné nie. SND potrebuje vyvetrať. V našej vrcholnej kultúrnej inštitúcii je i napriek všetkému mnoho veľmi šikovných ľudí a kvôli nim sa treba ozvať, lebo týmito procesmi trpia a strácajú aj posledné zlomky inšpirácie pri krokoch, ktoré sa teraz dejú.

Prišiel čas odpovedať si úprimne na otázky: “Je SND našou prvou scénou, je špičkou pyramídy slovenskej kultúry, sú v tejto inštitúcii tí najlepší z najlepších alebo je tam mnoho takých čo brzdia jej rozvoj, čo vládnu určitým skupinám a tak manipulujú s touto inštitúciou?” Priemernosť je veľmi nebezpečná, pretože nedovoľuje slobodne sa rozvinúť nadpriemerným. Priemernosť môže vyvstať ako problém SND. “Všetko je veľmi komplikované a všetko so všetkým súvisí”, povedal mi naposledy jeden predstaviteľ vrcholového manažmentu SND. Ja si myslím, že by to malo byť naopak celé jednoduché v činnostiach i súvislostiach a možno by sa ľahšie dosiahol pozitívny výsledok. Keď sa inštitúcia prejavuje najmä cez príkazy, zákazy, usmernenia a obmedzenia môže sa zabudnúť na podstatu, prečo vlastne existuje. Niekedy som mal pocit, že svojim spôsobom je akýmsi zázrakom divadla, že aj napriek všetkému, čo prácu v ňom komplikuje, vznikajú nádherné predstavenia a premiéry.

Osobne si myslím, že pokiaľ nedôjde k tomu najdôležitejšiemu, teda pokiaľ si ako spoločnosť nepovieme a nezadefinujeme, akú kultúru chceme mať - nemyslím tým tézy typu socialistický -izmus ako tvorivá metóda a iné, nie..., mám na mysli niečo ako zadefinovanie toho, čo treba na danom stave v kultúre zmeniť, teda čo a ako potrebujeme v oblasti kultúry po 20 rokoch konečne pretransformovať. Povedané inak, pokým nevytvoríme základnú víziu rozvoja kultúry ako celku môže byť v SND sto skvelých manažérov a aj tak nič nedokážu, lebo aj ich občasné výhry budú len slabými náplasťami a nie riešením skutočných problémov. Kultúre treba venovať oveľa viac pozornosti a myslím si, že nastal čas, aby sme sa ňou ako spoločnosť začali zaoberať a to dôsledne, lebo inak my všetci budeme postupne priemernými občanmi tejto krajiny.

Kultúra je všade okolo nás, prejavuje sa v čistote našich miest, v morálke, v etike, v konaní a v správaní, v rešpekte voči druhým. Akokoľvek sa to zle píše, ale zrejme je SND v danej chvíli určitým zrkadlom toho, kde sa naša spoločnosť práve nachádza. Pociťujem, že v tejto vrcholnej inštitúcii, ktorá má byť ozdobou kultúry v tom najširšom zmysle slova sa začínajú objavovať moc, sila, nátlak, uniformita, klamstvo, polopravdy, zavádzanie, manipulácia či nesloboda vyjadrenia názorov. Je potrebné sa čo najskôr opýtať kam sa stratili profesionalita, vzájomná úcta, férovosť, otvorenosť, kolegialita, stavovská hrdosť, pokora, slušnosť, ochota a mnoho ďalších vecí bez ktorých umenie ťažko dýcha. Mali by sme apelovať na ministerstvo kultúry, aby zmapovalo reálny stav ním spravovaných vrcholných kultúrnych inštitúcií, na to, aby sa cez širší konsenzus zadefinovalo, kto má právo formovať tieto inštitúcie. Otázok je veľa, niektoré odpovede budú asi aj bolieť.

Verím, že sme na križovatke a budeme si čochvíľa vedieť zodpovedať na otázku kam chceme nasmerovať slovenskú kultúru, či ju potrebujeme, či ju budeme zveľaďovať, alebo ju necháme bez povšimnutia - nech si ona prežíva veď už dlho sa jej to akosi “samo” darí.... Ja dúfam, že sa rozhodneme pre správnu cestu, ktorá cez naše skutky ukáže, že sme naozaj kultúrny národ. Inak ostaneme len tými, ktorí veľa rozprávajú...

Kultúra - veľmi jednoduché, ale o to dôležitejšie slovíčko. SND - reprezentant kultúry slovenského národa. Kam sa teraz uberá ? Zmena je potrebná, ale nie zmena pre zmenu, pretože ľahko sa búra. Opäť sa vrátim k svojej skúsenosti. Je pochopiteľné, že mňa osobne bolí keď vidím, ako sa chvatom demontuje všetko, čo sme za štyri roky krok po kroku v balete budovali. Netvrdím, že sme nespravili chyby, ale myslím si, že i keď sme boli len na začiatku procesu je na čo nadviazať... Za posledný mesiac som v SND zažil veľa arogancie, demonštrovania moci, klamstiev, intríg, prejavy pomstychtivosti, proklamovanú, nie skutočnú profesionalitu... I napriek tomu sa snažím zostať optimistom a verím, že múdrosť, rozvaha, veľkorysosť a pokora pomôžu túto inštitúciu pohnúť dopredu.

Ďakujem všetkým za prejavenú podporu a “Nebojte sa baletu”.

Mário Radačovský
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Kultúra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 2. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 3. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 7. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 8. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 1. Na Slovensku je až 40 % domov bez adekvátneho poistenia
 2. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
 3. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 6. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 7. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 8. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 644
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 13 024
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 9 999
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 281
 5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 6 005
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 701
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 031
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 324
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

V kresle premiéra vydržal takmer tri roky.


1 h

Niektorí vravia, že peniaze nepotrebovali.


a 1 ďalší 30. jún

Nervozita okolo menštruačných appiek ukazuje na čoraz toxickejší vzťah demokracie a technológií.


22 h
Vojna na Ukrajine - zničená univerzita v Charkove.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 6 ďalší 13 h

Neprehliadnite tiež

Tereza Kostková vo filme Ženy v behu.

Moderovanie je môj postgraduál, hovorí pre magazín TV OKO/TV SVET.


2 h
Leonardo di Caprio vo filme Pláž.

Anketa: Ktorá filmová scéna, vo vás vzbudila túžbu stráviť tam letnú dovolenku?


2 h
Súboj titanov.

Michaela Čopíková a Veronika Obertová hovoria o filmoch života pre TV OKO.


2 h
Premiér Eduard Heger s Jiřím Bartoškom, prezidentom festivalu v Karlových Varoch.

Obaja prišli s manželkami.


22 h

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Výstava: Obete komunizmu na Slovensku, Adam Droppa sa stal obeťou kolektivizácie
 2. Samuel Ivančák: Veľké mikropríbehy Mariana Zimu (rozhovor)
 3. Roman Kebísek: Na hrob maliara Maleviča pri Moskve sa zabudlo a rozorali ho. Teraz je tam nová štvrť
 4. Eva Gallova: Puškina ženy milovali
 5. Soňa Bulbeck: O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...
 6. Lórant Kulík: Výstava fotografií: Dokumentuje momenty zo života, ktoré vidí keď stlačí spúšť fotoaparátu
 7. Boris Cíferský: Láska hory prenáša - Keď sa stratí ženích
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 339
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 091
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 424
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 929
 5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 4 741
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 634
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke 3 737
 8. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 473
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
SkryťZatvoriť reklamu