SME
Nedeľa, 2. apríl, 2023 | Meniny má Zita

Čo je to zlá poézia?

Poézia, najmä intímna, ľúbostná a ľútostná, je veľmi zraniteľná záležitosť. Čo ak mizerný text napíše vychytený autor?

(Zdroj: FOTOLIA)

Poézia, najmä intímna, ľúbostná a ľútostná, je veľmi zraniteľná záležitosť. No zavše sa pokus o jej napísanie stáva vodou na mlyn pre grafomanov a rôznych príležitostných básnikov a poetky. A čo ak mizerný text napíše vychytený autor?

Básnik je špecifický živočíšny druh, ktorému ustavične hrozí vyhynutie. Je to niečo medzi rastlinou a zvieraťom a človekom a čitateľom.

Básnik a aforista Peter Gregor napísal v jednom zo svojich nehynúcich epigramov: „Idyla v literatúre by nastala, keby sa naučili autori písať a kritici čítať.“

Keďže sme ďaleko od ideálneho stavu, stretávame sa s textami rôznej kvality, a inak to nie je ani s reakciami na ne. Inak to nie je dokonca ani v žánri najvyššom.

Zlá poézia neexistuje, pretože zlá poézia nie je poéziou. A predsa niekoľko jej úsmevných príkladov pozná vari každý. Poézia nie je športový výkon ani dobová, ani teritoriálna záležitosť, aby sa dala nejako zmerať. No istý typ chýb, zlozvykov a krutohier s básnickým jazykom sa zmapovať dá, lebo sa úzko vzťahuje práve ku konkrétnemu štátu či štátiku, k štátnikom a dobe.

Nachvíľu stratili talent

Milan Lajčiak Dar (báseň venovaná komunistickej strane)
„(...) Kto riešil sudbu Februára,
keď dvojročnice kolesá
napred sa pohli útokom?
Ty – sloboda, ty – príkaz,
Ty – búrkou ošľahaná skala,
Ty – našej triedy oceľová strana!
Slabým sa možno zakrútila hlava
a zabudli na starý svet.
Starý svet tu trčí
a jeho laby dlávia
podobných ako my
pred malým počtom liet.

V uplynulej ére sme sa stretli s básňami poplatnými režimu aj u autorov, ktorí netrpeli nedostatkom talentu, a predsa nadanie dokázali na istých životných križovatkách nachvíľu stratiť. Napríklad pri smrti Leonida Iľjiča Brežneva a podobne.

Do hĺbky duš si ma vzala.
Životy naše sú dnes tvojím životom.
Vlastnými rukami v srdce si zákon napísala:
Pracovať bystrím potokom,
Dobývať, tvoriť!
Každý nový, rýchlejší, lepší
Kilogram budúceho sveta!“

Zo zbierky Súdružka moja zem (1949)

To nie je však ničím oproti horlivým budovateľom krajších zajtrajškov, ktorí svojho Pegasa dali do služieb ideológie.

Tak čítame napríklad v typickom štvorverší preplňovanom dobovým newspeekom z roku 1950: „A dnes, keď vietor vôňu jarnú / prináša k zhnitej šibenici / buduje hydroelektrárňu / vo svojej prvej päťročnici.“

V Česku túto éru vynikajúcim spôsobom podchytil a zbilancoval napríklad Antonín Brousek v publikácii Podivuhodní kouzelníci – Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945 – 55.

Príležitostné a nadčasové verše

Obrovskú skupinu zle pochopenej a uchopenej poézie nachádzame medzi príležitostnými a ďakovnými textami.

Nie je nič zlé na tom, že niekto poďakuje doktorovi za záchranu života vo veršoch a doktor rýmovanú vďaku s vážnou tvárou prijme. Horšie je, keď to autora znášky veršíkov posmelí a pošle ich napríklad do literárnej súťaže alebo do redakcií všetkých literárnych časopisov odrazu. A v redakcii si potom povedia, že doktor to mal radšej nechať na prírodu.

Poézia veľmi tesne susedí a v lepšom prípade sa prekrýva s piesňovými textami. Texty Ivana Štrpku poznajú vďaka piesňam Deža Ursinyho aj tí, čo v živote nedržali v ruke zbierku veršov.

Niekedy o tom, čo sa nám páči a čo nie, rozhoduje žáner, ktorý preferujeme. Kto by povedal, že Kylie Minoque spieva vo svojom chytľavom hite „I can´t get you out of my head“ presne to isté, čo sa spieva v ľudovej piesni „Dať si ťa, šuhajko, nemôžem preč z hlavy“.

Rozhoduje aj to, kto koho posudzuje. Francúzsky spisovateľ Francis Jammes pri maturitách prepadol z francúzštiny, lebo odmietol odrecitovať profesorovu obľúbenú básničku o papagájovi.

Časozberné a zabudnuté

Krista Bendová: Milý pánko

„Šiel po ulici milý pánko,
pristavil hlúčik detí.
Najprv len pekne: - Ty sa voláš Janko?
Ty Anka? Koľko rokov je ti?
(...) A všeličo mu rozprávali,
čo robia doma, v škole celý deň.
No zrazu pánko spýtal sa ich:
- Akú tu máte továreň?
Čo vyrába a koľko asi
v nej robotníkov pracuje?
Hneď Janko vraví, hneď sa Anka hlási,
Pánko sa usmieva a čuduje.
Len Peter, pionier už väčší,
obzrel si pánka z všetkých strán.
Boli mu čudné tieto reči
a bol mu čudný aj ten pán.

A že sú pionieri ostražití,
hneď na SNB utekal.
- V tom človeku je možno špión skrytý,
ktorého platí dolárový kráľ. (...)“

Zo zbierky Pioniersky pochod (1952)

Málokto si na Slovensku urobil dokonalý prehľad o tom, ako sa v istej ére umelo vyrábali autori. Je to naozaj veľmi špecifická oblasť a vyžaduje si široký prehľad.

Básnik Marián Kubica zhromaždil dostatok materiálu – nebola oň, samozrejme, núdza – a doložil mená a texty, ba i celé knihy, ktoré vznikli akoby bez štipky súdnosti. Svoju časozbernú prácu nazval Hromboid (2011, ilustroval Fero Guldan).

Dôkladne tu zdokumentoval, ako po zlikvidovaní Mladej tvorby zaviedli nariadením z Ústredného výboru KSČ Literárnu prílohu Nového slova mladých.

Dodnes sa nevie, kto s týmto nápadom prišiel. Jeho horlivým vykonávateľom sa stal komunistický topdeformátor Vojtech Mihálik, ktorý v tejto fabrike vysústružil zomknutý šík socialisticky sa realizujúcich autorov, píšucich „texty, ponášajúce sa na každého, a na nikoho“.

Prehry znášame všetci rovnako ťažko. Niektoré prehry sú spoločné. Jednu z najkrajších básní Štefana Žáryho Vták pihi, klenot nášho písomníctva, môžeme pokojne označiť za zabudnutú.

Sotva sa dá dúfať, že si na tých pár ľahko zapamätateľných veršov niekedy spomenie niektorá z celebrít dnešných nespočetných kultúrnych eventov. No sú ľudia, ktorí poznajú mnohé básne spamäti. A sú aj básne, ktoré sa oddá zapamätať si, a tak sa od zlej poézie posuňme radšej k jej opaku.

Lyrika, najmä intímna, ľúbostná a ľútostná, je veľmi zraniteľná záležitosť, a preto sa z nej nik so zdravým rozumom nevysmieva. Iste je to zavše aj voda na mlyn pre grafomanov a rôznych príležitostných básnikov a poetky. Ich výtvory sú nekonečne recyklovateľné a neškodné a spoľahlivo ich vyselektuje čas.

Deň zlej poézie

Ak by ste si chceli vyskúšať účinky príšernej lyriky a poetiky, nedeľa je na to ideálnym dňom. Práve 18. augusta sa oslavuje Deň zlej poézie.

Vo svete je bežné, sa v tento deň organizujú celé sympóziá, súťaže či dokonca párty, kde môžete vidieť a počuť zlých autorov chrliť ešte horšiu poéziu.

Nenechajte sa odradiť, to "zlé" je v skutočnosti často veľmi zábavné. Čím horšie, tým lepšie.

V tento deň majú vyššiu čítanosť aj online stránky venované nepodareným riekankám a veršovačkám. Stačí si do vyhľadávača zadať heslo „bad poetry“.

Zlá poézia vzniká nasilu

Slovenských osobností sme sa pýtali, aká je podľa nich zlá poézia.

Vlado Janček, básnik

Hlavnou ambíciou zlej poézie je získať si za každú cenu obdiv čitateľa. Čím viac sa o to snaží, tým menej sa jej to darí.

Peter Krištúfek, spisovateľ

Zlá poézia je taká, pri ktorej tvorení sa autor zámerne snaží vyjadrovať veľmi zložito, aby zakryl svoju neschopnosť písať a strach prejavovať emócie. Zvyčajne jeho prázdnotu čitateľ odhalí so Slovníkom cudzích slov. Zaujímavým fenoménom je, že málokto má odvahu vykríknuť, že "cisár je nahý" a že takáto poézia je len bohapusté táranie. Namiesto toho sa všetci tvária zasvätene, aby nevyšlo najavo, že ani trochu netušia, čo chcel básnik vlastne povedať. Príkladov máme okolo neúrekom.

Claudio Pozzani, taliansky básnik, prekladateľ a vydavateľ

Každý píše poéziu a takmer nikto ju nečíta - to je paradigma dnešnej spoločnosti. Každý sa chce vyjadriť a málokto počúva toho druhého. Pre mňa je deväťdesiat percent poézie zlej. Ľudia si myslia, že stačí napísať niekoľko viet, v ktorých sa hovorí o láske, a už tu máme poéziu. Ale takto to nie je. Poézia vyžaduje techniku a talent, nie je také ľahké ju písať, ako si to myslia zlí básnici. Zlou poéziou síce nezabíjate ľudí, ale zabíjate poéziu.

Marek Debnár, filozof a básnik

Zlá poézia je tá, ktorá je písaná nasilu, na efekt, ktorá sa nechce opierať o pocit, ale vychádza z prvoplánových schém verša. Poézia môže veľa povedať v druhom pláne, zlá poézie nemá práve tieto ďalšie významy, nemá hľbku. Skutočná poézia je vždy niečím výnimočná. Keď Baudelaire začal používať alexandrín, založil tým istú manieru, ktorú po ňom iní opakovali. Dobrá poézia je originálna, lebo formuje jazyk.

Tizanna Colusso, talianska poetka

Rozširovanie možností štúdia je dobrá vec, ľudia sa snažia písať básne, spievať piesne, je to znak civilizácie, tak prečo nie? Jazyk umenia je však ako vzácny kameň, zlato či striebro, vyžaduje náročný proces vzniku. Je dobre mať veľa kameňov, ale nie každý z nich bude drahokam. Ak ste expert, okamžite dokážete rozoznať drahý kameň od jeho napodobeniny. To isté je s poéziou. Ak otvoríte antológiu, viete na prvý pohľad rozlíšiť, čo je poézia a čo nie.

Štefan Bučko, herec a recitátor

Zlá poézia je tá, v ktorej nie je metafora ani obraz.

Laco Teren, výtvarník

Nedá sa čítať, platí aj pre zlú prózu.

Mila Haugová, poetka

Zlá poézia sa vyznačuje tým, že v nej chýba poézia.

Gabriela Rakúsová, literárna kritička

Zlú poéziu charakterizuje priame vyjadrovanie neverbalizovateľných hĺbkových emócií, absencia tajomstva, invencie, asociatívnosti, plytkosť, vtieravosť. Lineárnosť, veľa slovami sa málo vypovie, zlý jazyk. Hovorí to, čo sa dá vyjadriť obyčajnými prostriedkami.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Kultúra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Oficiálny rebríček top 10 ciest Slovákov do exotiky 2023
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 5. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 6. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 7. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Oficiálny rebríček top 10 ciest Slovákov do exotiky 2023
 2. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 3. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 4. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 5. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 6. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 7. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 8. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 34 262
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 393
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 804
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 362
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 290
 6. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 4 988
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 564
 8. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov 3 197
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Za tím L Racing absolvoval preteky aj minister obrany Jaroslav Naď.

Na Gemeri sa pripravuje jedna z najväčších dražieb za posledné roky.


31. mar

V ideálnom vzťahu je rodič stále milujúci.


a 2 ďalší 31. mar
Protižidovská karikatúra z publikácie: Ctibor Pokorný - Židovstvo na Slovensku

Dalo by sa v knihe nahradiť cigánenie za klamanie bez toho, aby utrpela kvalita?


31. mar
Tréner HK GROTTO Spišská Nová Ves Vlastimil Wojnar.

Mužstvo má na Zvolen recept.


15 h

Neprehliadnite tiež

Televízny a filmový režisér Stanislav Párnický.

Režisér zomrel vo veku 77 rokov.


31. mar
Hitchcockovi Vtáci mali premiériu presne pred 60 rokmi v roku 1963.

Mladá žena v cudzom meste, to je divné.


31. mar
Vladimír Obšil.

Obšil zomrel vo veku 65 rokov.


TASR 31. mar

Hrdina Danovho románu sa po návrate z väzenia trápi s dcériným Aspergerom.


Denisa Patáková 30. mar

Blogy SME

 1. Peter Krivda Soliwarski: Michal Studený v Galérii Čin Čin
 2. Milan Buno: Najväčšie záhady a mystériá Slovenska | 7 knižných tipov
 3. Peter Krivda Soliwarski: Fero Hauskrecht v Stredoeurópskom dome fotografie
 4. Alexander Hričko: Bláznivá feministka, alebo svetoznáma umelkyňa?
 5. Roman Kebísek: Ostrolúcka písala o Štúrovi ako orlovi a o sebe ako lastovičke
 6. Katarína Chudá: Floriografia: tajné symboly a odkazy v maľbách
 7. Ľuboš Vodička: O Ivančiciach na Morave a (nielen) o ich slávnych rodákoch
 8. Ľuboš Vodička: Kam v Budapešti, keď prší? Koller Art Gallery
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 517
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 795
 3. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 408
 4. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 856
 5. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 5 706
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 734
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 188
 8. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte 3 738
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 2. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 4. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 5. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 6. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 7. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
SkryťZatvoriť reklamu