SME
Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Maďarič: Odvolaním Pašša by som porušil zákon (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

clenovia rady pisu ministrovi kultury

Fungujúca audiovízia nevznikne pod nátlakom
Stanovisko rady Audiovizuálneho fondu

Rada Audiovizuálneho fondu považuje za nevyhnutné zaujať stanovisko k otvorenému listu, ktorý 17. mája 2010 adresovali ministrovi kultúry signatári Výzvy Audiovizuálnemu fondu. Ich tvrdenia sa dotýkajú zodpovednosti rady, zodpovednosti všetkých jej členov ako jednotlivcov a zároveň aj fungovania celého fondu. Spolu s tým vyjadrujeme znepokojenie nad odklonom od diskusie o zlepšení práce fondu a nad koncentráciou obvinení, ktoré nemajú vecný základ.
Na pracovnom stretnutí so signatármi dňa 29. apríla 2010 aj na svojom následnom riadnom rokovaní 11. mája 2010 sa rada venovala všetkým otázkam a podnetom, ktoré signatári výzvy otvorili ako témy na skvalitnenie práce fondu a ktoré boli adresované rade. Rada priebežne a veľmi zodpovedne vyhodnocuje svoje kroky. Podnety z vnútorného i z vonkajšieho prostredia prijímame operatívne, vážime si názory tvorcov a celej audiovizuálnej obce, ktorú predstavujú aj profesijné a občianske združenia, producenti, distributéri, televízie a všetky ďalšie subjekty finančne prispievajúce do fondu. Sami ich v rade zastupujeme. Vyjadrenie signatárov o tom, že ďalšie aspekty výzvy „zostali bez povšimnutia,“ nezodpovedá skutočnosti.
Signatári vo svojom otvorenom liste vyzývajú ministra kultúry „z titulu svojho postavenia vyvodiť zodpovednosť a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde odvolať predsedu rady Audiovizuálneho fondu Patrika Pašša, prípadne zvážiť zodpovednosť ďalších členov rady.“ Dovoľujeme si v tejto súvislosti zdôrazniť, že predseda rady aj podpredseda rady sú zodpovední rade, ktorá ich legitímne zvolila a ktorá jediná ich môže z tejto funkcie odvolať. Rada však žiaden oprávnený podnet na odvolanie svojho predsedu či podpredsedníčky nedostala, ani v súčasnosti nevidí dôvod na takéto rozhodnutie.
Minister kultúry môže odvolať člena rady iba v zákonom stanovených prípadoch. Podľa nášho názoru nedošlo k žiadnej z týchto skutočností, k porušeniu zákona o Audiovizuálnom fonde, zákona o štátnej pomoci alebo iných zákonov, ani k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. Rada nemá k dispozícii ani žiaden dôkaz o tom, že by ktorýkoľvek z členov orgánov fondu uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Žiadosť signatárov o zásah ministra by preto mohla smerovať k nerešpektovaniu zákona. Ich postup je v priamom rozpore s charakterom fondu ako nezávislej a odborne spravovanej verejnoprávnej inštitúcie a deštruuje samosprávny princíp jej fungovania.
Dôrazne odmietame dôkazmi nepodložené obvinenia z toho, že Audiovizuálny fond „si sprivatizovala istá skupina ľudí, ktorým ide o ich vlastné výhody,“ aj obvinenia z „morálneho a profesionálneho zlyhania fondu.“ Audiovizuálny fond bol už po šiestich mesiacoch od svojho faktického zriadenia v plnej miere pripravený pracovať, čiže najmä prijímať a vyhodnocovať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Rada vytvorila odborné komisie z nominantov celého spektra subjektov pôsobiacich v audiovízii a delegovala plnú zodpovednosť na týchto odborníkov. Vzhľadom na strategické ciele oživenia a rozvoja kinematografie, audiovizuálnej kultúry a priemyslu určila kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí. Konkrétny proces rozhodovania o jednotlivých žiadostiach však rada nijako neovplyvňuje. Stanovisko odborných komisií je suverénne a kľúčové pre výber projektov podporených fondom. Rada fondu ani žiaden jej člen nerozhoduje o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým žiadateľom.
... pokračovanie listu v ďalšom príspevku...
 
Hodnoť

clenovia rady pisu... 2.cast listu

... pokračovanie listu:

Rada fondu ani žiaden jej člen nerozhoduje o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým žiadateľom.
Spochybňovanie činnosti odborných komisií bez uvedenia konkrétnych faktov nepovažujeme za cestu k pozitívnym výsledkom a hodnotám. Rada dôsledne uplatňuje aj použiteľné riešenia na zreteľné zamedzenie konfliktu záujmov pri hodnotení žiadostí a je otvorená ďalšej diskusii o tejto citlivej otázke.
V súčasnosti fond svoju hlavnú činnosť vykonáva bez toho, aby v celom procese dochádzalo k akýmkoľvek „zlyhaniam“ alebo ohrozeniam. Medzi „zlyhaním“ a úprimným úsilím skvalitniť prácu orgánov fondu, ktoré sme signatárom ponúkli, je podstatný rozdiel. Zvýšenie objemu rozdeľovaných finančných prostriedkov aj počtu podporených projektov, výrazné rozšírenie spektra podporovaných aktivít, vyššia miera transparentnosti aj otvorenosti voči žiadateľom, spriehľadňovanie práce komisií a kritérií ich rozhodnutí, medzinárodná spolupráca a ďalšie aktivity – to všetko je potvrdením množstva vloženej energie. Tieto pozitíva, ktoré signatári pôvodne akceptovali, sú písomne aj štatisticky preukázateľné a niektoré z nich pripájame v prílohe tohto listu. Žiaľ, namiesto vecnej argumentácie signatári otvoreného listu vnášajú do hľadania riešení iba ultimatívnu emocionalitu.
Rada fondu nechce pracovať pod tlakom nepodložených obvinení, ani v atmosfére verejného škandalizovania jednotlivcov či celého fondu. Namiesto útočnej konfrontácie ponúka otvorený diskusný priestor všetkým združeniam aj jednotlivcom pôsobiacim v audiovízii. V zákonom stanovenom rámci zverejňuje všetky zápisnice, štatistiky, prehľady, rady žiadateľom o grant. Audiovizuálna obec má dnes k dispozícii všetky údaje o konaní fondu aj o dianí v tejto oblasti a môže si o nej vytvoriť presný obraz aj prostredníctvom internetovej stránky www.avf.sk. Konfliktný prístup signatárov neprijímame a vnímame ho ako kontraproduktívny. Sme presvedčení o tom, že fondu a celej obci môže priniesť osoh iba sústavná trpezlivá práca bez zbytočných turbulencií.
Vznik každej inštitúcie sprevádzajú detské choroby, ale za svoje rozhodnutia nesieme plnú zodpovednosť. Revitalizácia nášho audiovizuálneho priestoru potrebuje čas. Zatiaľ sme ho dostali málo. Rozumieme netrpezlivosti časti audiovizuálnej obce, rukolapné výsledky by sme tu mali všetci najradšej hneď. Dosiahnuť sa ale dajú iba v atmosfére prehlbovania dôvery, dialógu a dorozumenia.

členovia rady Audiovizuálneho fondu
Bratislava 25. mája 2010
 


Najčítanejšie na SME Kultúra