SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Časť výtvarníkov nechce novú štátnu Danubianu (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 >

Hodnoť

Tu je názor tých druhých...

Spoločné stanovisko zástupcov Slovenskej výtvarnej únie, Spolku výtvarníkov Slovenska, Spoločnosti
voľných výtvarných umelcov, Umeleckej besedy slovenskej, Asociácie teoretikov, kritikov a historikov
výtvarného umenia na Slovensku, Združenia historikov moderného výtvarného umenia a zástupcov
nezávislých výtvarníkov, poverených na verejnom zhromaždení umelcov dňa 9.1.2012, aby dňa 16.1.2012 na
stretnutí s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom tlmočili názor výtvarných umelcov a teoretikov na
projekt Danubiana.

Náš postoj je od začiatku jasný a čitateľný:
1/ Sme za realizáciu projektu Danubiana, pretože:
- je to projekt tak v prospech výtvarnej obce ako aj verejnosti,
- je to projekt výhodný pre štát,
- je to šanca, ktorá sa už nebude opakovať.

2/ Odmietame kampaň proti Danubiane, ktorá rozdelila výtvarnícku obec. Jej iniciátori:
- ignorujú fakty a zavádzajú verejnosť, o projekte verejne diskutovala výtvarnnícka obec už od júna 2011
- znevažujú kvalitu výstavneho programu Danubiany, zdôrazňujúc výstavy, ku ktorým majú výhrady,
pritom ignorujú množstvo mimoriadnych projektov európskej úrovne, ktoré na Slovensku doteraz neboli
a ani v blízkej budúcnosti nebudú (Sam Francis, Karel Appel, Robert Combas, CoBrA, Magdalena
Abakanowicz, Jan Kaplický, sochy v parku – napr. Jim Dine, Arman, atď)
- tendenčne znevažujú veľkorysý dar zakladateľa Múzea Danubiana, podporovateľa a zberateľa umenia
G. Meulensteena, ktorý ho nezištne vybudoval a 11 rokov financoval; nie je a nikdy to nebola komerčná
galéria, ale mecénska galéria; preto ani nemohla skrachovať, ako bolo neraz uvádzané,
- neodôvodnene sa vydávajú za hovorcov celej výtvarníckej obce a arbitrov kvality,
- útočia skoro na všetkých, najmä na vlastných prirodzených spojencov – výtvarníkov.

3/ Odmietame nedomyslený názor, že zničenie Danubiany by projektu Kunsthalle a v širšom zmysle
výtvarnemu umeniu či kultúrnej verejnosti pomohlo:
- ukončenie činnosti Danubiany by znamenalo stratu skoro 4 000 m2 výstavnej plochy, čo je viac ako
štvornásobok výstavnej plochy Domu umenia (cca 900 m2),
- zároveň by slovenská kultúra nenávratne stratila dar vo výške niekoľko miliónov Eur,
- stratili by sme exkluzívny priestor, ktorý sa už v slovenskom i stredoeurópskom kultúrnom povedomí
etabloval,
- stratili by sme vybudovanú kontinuitu v prezentovaní kvalitných medzinárodných projektov
- zároveň by sa zmarila možnosť zriadenia trvalej expozície slovenského a svetového umenia od 60. –
tych rokov po súčasnosť.

Je Slovensko naozaj také bohaté, aby si mohlo dovoliť odmietnutie takéhoto daru, aký nemá u nás
doteraz obdobu ???

4/ Nikdy sme nevystupovali proti projektu Kunsthalle, čo môžeme aj preukázať:
- odmietame preto nezmyselné a účelové delenie výtvarníkov a teoretikov na „dobrých“, ktorí sú za
Kunsthalle, a „zlých“, ktorí podporujú Danubianu.

5/ Projekty Danubiana a Kunsthalle nie sú konkurečné:
- naopak - aj my podporujeme konštruktívne kroky vedúce k doriešeniu ich programu tak, aby sa tieto
dva samostatné projekty vzájomne dopĺňali.

Záver:
Usilujeme sa o otvorený, konštruktívny dialóg všetkých zainteresovaných strán a rešpektujeme
gentleman agreement. Nechceme rozdeliť výtvarnu obec na víťazov a porazených, ale usilujeme o širšiu dohodu
rôznych názorových prúdov s cieľom spojiť sily a presadzovať spoločné ciele.

Akad.mal. Pavol Král, SVÚ , Mgr. Mária Horváthová, SVS, Akad.mal. Dušan Sekela, SVVU, PhDr. Emil
Semanco, UBS, PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., ATKH, PhDr. Eva Trojanová, ZHMVU, Prof. Jozef Jankovic,
akad.soch, Prof.Rudolf Sikora, akad.mal.
 

p.Ormandík tú sú fakty!

plné znenie stanoviska s plným znením faktov:
1. Pozemky pod Danubianou v záplavovej zóne a vo vlastníctve tretej osoby.

Ministerstvo kultúry SR vkladá do novozaloženej neziskovej organizácie verejné financie vo výške 7 000 000 EUR za účelom rozsiahlej dostavby múzea, bez toho, aby vyhodnotilo riziká, ktoré sú explicitne vymenované v znaleckom posudku (č. 100/2011 z 13. 5. 2011) na existujúcu budovu múzea, a v plnom rozsahu sa vzťahujú aj na jeho plánovanú dostavbu. Prvým mimoriadnym rizikom je skutočnosť, že „Pozemky pod stavbami a aj celým areálom sú vo vlastníctve tretej osoby.“ Užívanie pozemkov je síce ošetrené nájomnou zmluvou s vlastníkom pozemkov, ktorým je Vodohospodárska výstavba š.p., ale zmluva platí len do dňa rozhodnutia o privatizácii podniku alebo vyňatia z majetku prenajímateľa. Druhým vážnym rizikom pomenovaným v znaleckom posudku je skutočnosť, že budova súčasného múzea „sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku, resp. zdrže Hrušov a hrádze, pričom nie je možné vylúčiť nebezpečenstvo prípadnej záplavy územia, na ktorom je nehnuteľnosť situovaná.“ Považujeme rozhodnutie Ministerstva kultúry investovať tak veľký objem financií do projektu, s takým vysokým indexom rizikovosti za vyslovený hazard s verejnými financiami, o to viac, že za rovnakú finančnú sumu môže vzniknúť nová multifunkčná stavba, ktorá by saturovala dlhodobo deklarované požiadavky verejnosti zriadiť inštitúciu typu Kunsthalle, múzea úžitkového umenia a architektúry. Efektívnejšie než dostavba múzea Danubiana by bola aj rekonštrukcia z hľadiska rizikovosti bezpečných budov v majetku štátu, ktorých prestavbou, pri investícii 7 000 000 EUR by Slovensko získalo exkluzívne priestory pre prezentáciu výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, ktoré v štruktúre inštitúcií dlhodobo chýbajú.

2. Nevyvážená zmluva a dominancia spoločnosti Via Danubiana, s.r.o.

Napriek tomu, že vklad MK SK do novozaloženej neziskovej organizácie DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení v objeme 7 300 000,- EUR je o 2/3 vyšší, než vklad spoločnosti Via Danubia, s.r.o. , ktorý predstavuje sumu 2 280 097,- EUR, kľúčové posty prvého predsedu správnej rady a prvého riaditeľa, ktoré sú rozhodujúce pre identitu novovznikajúcej organizácie získali so súhlasom MK SR reprezentanti spoločnosti Via Danubia, s.r.o. Napriek tomu, že v správnej rade je pomer 4:3 v prospech nominantov MK SR, v prípade Branislava Rezníka existujú vážne pochybnosti, o jeho budúcej lojalite voči inštitúcii, ktorá ho do správnej rady nominovala, čo môže zásadným spôsobom ohroziť výsledky všetkých budúcich rozhodovaní. Obavy odbornej verejnosti, že MK SR už dnes stratilo reálny dosah na budúcu profiláciu novozaloženej organizácie potvrdzuje aj skutočnosť, že v zakladacej listine a ani v štatúte neziskovej organizácie nie je špecifikovaný post kurátora, ktorý by garantoval odbornú profiláciu organizácie, preto vzniká reálne podozrenie, že jej program bude pokračovať v duchu, ktorý múzeu vtlačil osobný vkus pána Polakoviča s tichým súhlasom pána Meulensteena.

3. Dlhodobo neudržateľné financovanie.

Vážny problém predstavuje udržateľnosť projektu DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení, pretože po vyčerpaní vkladu Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 000 EUR na dostavbu, a 300 000 EUR na chod múzea v roku 2012, nie je zabezpečená finančná nezávislosť organizácie, práve naopak. V Štatúte je explicitne vyjadrené, že hospodárenie ráta s dotáciami a príspevkami zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov, ako aj s prostriedkami získanými zo štátneho roz
 

pokračovanie

3. Dlhodobo neudržateľné financovanie.

Vážny problém predstavuje udržateľnosť projektu DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení, pretože po vyčerpaní vkladu Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 000 EUR na dostavbu, a 300 000 EUR na chod múzea v roku 2012, nie je zabezpečená finančná nezávislosť organizácie, práve naopak. V Štatúte je explicitne vyjadrené, že hospodárenie ráta s dotáciami a príspevkami zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov, ako aj s prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných zdrojov na základe kontraktov a zmlúv o službách (body 6 a 7 Štatútu). Vzhľadom na plánovanú dostavbu múzea sa finančné nároky budú každoročne zvyšovať, čo bude mať priamy negatívny dopad na rozpočty ostatných inštitúcií v rezorte kultúry ako aj na financovanie nezávislých kultúrnych projektov. V tomto kontexte musíme upozorniť, že verejnosť je dlhodobo zavádzaná skutočnosťou, že po dvadsiatich rokoch prejde všetok hnuteľný i nehnuteľný majetok, vrátane zbierky umeleckých diel do vlastníctva štátu, bez toho aby sa jasne povedalo, že tu nejde o veľkorysý dar, ale o majetok, ktorý okrem existujúceho múzea, vznikne z dotácií získaných z verejných financií. Viaceré vyjadrenia tiež nepresne narábajú s informáciami o darovaní zbierky umeleckých diel pána Muelensteena v deklarovanej hodnote 12 miliónov EUR štátu. V materiáloch vlády sa doslova hovorí “Ak sa štát tejto investície zúčastní, pán Melensteen je pripravený sa zmluvne zaviazať, že v budúcnosti odovzdá štátu do vlastníctva celé múzeum vrátane zbierky umeleckých predmetov“. V skutočnosti štát získa po 20 rokoch len tú zbierku, ktorú si za vlastné peniaze počas daného obdobia sám vybuduje. Je teda otázne, prečo by mal štát budovať novú zbierku vo forme neziskovej organizácie, keď viaceré jeho vlastné organizácie majú rozpočet na akvizície dlhodobo poddimenzovaný. V zriaďovacích dokumentoch nie je ani jasná formulácia o tom, akým spôsobom prejde majetok na štát a teda nie je zaručená vymožiteľnosť zo strany štátu.

4. Nejasnosť zámeru. Vzhľadom na to, že vznik, zameranie a štruktúra novozakladanej neziskovej organizácie DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení nebola odborne oponovaná a nebola konzultovaná ani s Radou pre umenie, dodnes nie je zrejmé, aký typ inštitúcie chce MK SR vlastne zriadiť. Ukazuje sa, že dnes už neplatí nielen koncepcia integrujúca do Danubiany prvok inštitúcie typu Kunsthalle, ale spochybnený je aj projekt centra vizuálnych umení, v prospech čistého múzea moderného umenia. Vzhľadom na to, že proces registrácie nie je dodnes ukončený, zakladacia listina a štatút, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach MK SR nemusia byť definitívnou verziou, vrátane samého názvu organizácie, čo je iba potvrdením , že tu nejde o napĺňanie dlhodobej stratégie kultúrnej politiky, ale iba o riešenie situácie ad hoc.Na základe týchto zistení žiadame zastaviť proces registrácie neziskovej organizácie, ktorú MK SR zakladá so spoločnosťou Via Danubia, s.r.o. a finančnú čiastku vo výške 7 300 000 EUR použiť na riešenie akútnych problémov v rezorte kultúry, predovšetkým

- rekonštrukcia SNG v Bratislave

- zriadenie inštitúcie typu Kunsthalle v Dome umenia v Bratislave

- zriadenia Múzea úžitkového umenia a architektúry.
 

 

Tomas, dakujem za zverejnenie nazoru druhej strany...odznel vcera na tlacovke a okrem neho aj jedna zaujimava odpoved, ak som teda rozumela spravne, ak nie opravte ma prosim...pani Gerzova na otazku novinarky ci radsej nechat peniaze prepadnut ako ich dat na projekt Danubiana odpovedala kladne...dufam, ze som len zle rozumela, ale ak to tak naozaj myslela, nepride vam to trochu kontraproduktivne?

Tiez by ma zaujimal nazor na tento postoj od ostatnych ludi uvedenych pod stanoviskom, ktori sa tlacovky nezucastnili (Stankoci, Knut, Fischer, Nemeth)
 

sme za lepšie podmienky

zatiaľ sa ministerstvo nikde nepochválilo dokumentom ktorý by potvrdzoval , že je 12 miliónom účelovo viazané na Danubianu. Taký papier neexistuje, a svedčí o tom aj fakt, že 4,5 miilóna sa naštastie použilo na iné projekty/problémy v rezorte. Ako je to teda možné? ak je možné odčerpať tú časž na záchranu orchestra v Žiline, tak je možné odčerpať aj ďaľšie prostriedky na iné veci. Týmto sa spochybňuje nárok 7,5 mil eur pre Danubianu. čo ak stačia iba dva milióny? Čo ak stačí iba 300 tisíc eur?
sme za to, aby sa investícia vo výške 7,5 mil eur použila na zlepšenie situácie v rezorte, napr. navrhujeme zriadiť Kunsthalle. Alebo použiť peniaze na živú kultúru.
Prepáčte ale čo vzniká? Za 7,5 mil eur vznikne betónová budova. Budova ktoré zhltne ďalších 300 tisíc ročne. Navýši sa rozpočet o túto sumu? alebo sa uberie niekde inde? A kde je dramaturgia, program? Tento projekt by neobstál ani na seminári dejín umenia na VŠVU.
V celej "kauze" totiž nejde o Danubianu ale princíp, parametre, pravidlá... a to je najväčší lapsus celého MK SR, p. Krajcera a hlavne p. Rezníka...
Takže my sme za konštruktívny dialóg, ale konštruktivita začína až po zrušení Danubiany. Pre mňa a mojich kolegov. Sme v tejto veci principiálny.

Myslím, že sme predložili viacero argumentov, ktoré celý projekt spochybňujú. škoda, že na Slovensku chýba nadhľad.Pokiaľ principiálne veci nám nebudú jasné, tak sme stále na začiatku.

Danubiana N.O. rozhodne nie!
 

Tomáš Džadoň,

okrem toho, že totálne unavujete svojimi "odbornými" vyjadreniami a katastrofickými scénármi, pochybnosťami a útokmi na Danubianu, napíšem Vám len pár poznámok. Z Vášho únavného textu citujem: "Viaceré vyjadrenia tiež nepresne narábajú s informáciami o darovaní zbierky umeleckých diel pána Muelensteena v deklarovanej hodnote 12 miliónov EUR štátu". Tak Vám teda odpovedám: pán Meulensteen zbierku požičia na 20 rokov, nedaruje ju a NIKDE o tom nie je ani zmienka. Čo sa týka 12 miliónov, nie je ÚDAJNÁ hodnota jeho zbierky, ale suma, ktorú vláda schválila na dostavbu Danubiany. Pán Meulensteen dal súhlas na to, že DARUJE z týchto peňazí Ministerstvu na iné projekty 5 miliónov. A posledná poznámka:
peniaze sú účelovo viazané, takže ak nezisková organizácia zanikne - pretože už vznikla - tieto peniaze PREPADNÚ do štátneho rozpočtu. Takže žiadosti pobúrenej hŕstky ľudí aby sa prostriedky použili na iné účely sú bezpredmetné. Tie peniaze nebudú.
No a na záver: pobúrená hŕstka umelcov sa snaží ZAVÁDZAŤ celú verejnosť - pretože väčšina výtvarníkov je jednoznačne ZA dostavbu Danubiany. Presné čísla podpisov, ktoré boli predložené na Ministerstve kultúry na poslednom stretnutí všetkých zástupcov: nespokojná strana: 250 podpisov a strana, ktorá súhlasí: 1800 podpisov. Myslím, že nie je čo dodať.....
 

Dobrý deň pán Džadoň,

zozbieral som niekoľko komentárov k Vašim štyrom bodom:


1. Pozemky pod Danubianou v záplavovej zóne a vo vlastníctve tretej osoby.

- Pozemok pod Danubianou bol prenajatý na 99 rokov s opciou (prednostným právom na jeho odkúpenie). Podľa právnika je jeho prenájom seriózne ošetrený nájomnou zmluvou a jeho spochybňovanie je nezmysel.

- V júni 1999, keď došlo k prenájmu štátneho pozemku v správe Vodohospodárskej výstavby š.p., odborníci pôsobiaci v tomto podniku a stavitelia vodného diela dostatočne odborne zvážili riziko, či je možné na danom polostrove vybudovať múzeum moderného umenia.
Stavebný úrad vydal rozhodnutie a budova súčasnej Danubiany už takmer 12 rokov bez problémov stojí a ani veľké povodne, ktoré počas tejto doby na Slovensku boli, ju nijako neohrozili. Dodnes múzeum nemalo žiadne problémy, ani záplavové a ani statické.
Budova sa nachádza 3,5 m nad úrovňou Dunaja. Sústava plavebných komôr, ich otváranie a priepuste vody do starého toku Dunaja a do kanála smerom na Gabčíkovo sú dostatočnou zárukou, źe polostrov nebude nikdy zaplavený.
Naviac, objekt nie je podpivničený a celá Danubiana je postavená na monolitickej železobetónovej doske. Statiku vypočital Ing. Marian Halvoň, ktorý mimo iného vypočitaval statiku Gehryho Tancujúceho domu v Prahe.
Aj budúca nová časť múzea má právoplatné všetky povolenia k dostavbe.
Danubiana je poistená už 12 rokov v poistovni Alianz.


2. Nevyvážená zmluva a dominancia spoločnosti Via Danubiana, s.r.o.

- Každý, kto niekedy kupoval alebo predával nehnuteľnosť vie, že znalecký posudok a trhová cena sú veľmi rozdielne kategórie.
Trhová cena Danubiany sa odhaduje na 4 - 5 mil Eur.
Vkladom do neziskovky je aj značka Danubiany. 12 ročné investície G. Meulensteena do vybudovania značky, čo bolo ročne medzi 250 000 - 500 000 Eur, podľa toho, koľko kníh, katalógov a hlavne výstavných projektov v danom roku pripravovali. To, myslím si, doteraz žiadny donor pre slovenské umenie nikdy neurobil. Áno, v Danubiane boli sj sporné, možno až slabé výstavy, ale značkotvorné počiny boli pre mňa výnimočné reprezentačné výstavy - Francisa, Appela, Clavého, Abakanowiczovej, Jankoviča, Popoviča, Paštéku, Sikoru... A tiež spoločné výstavy, na ktorých boli predstavené diela napríklad Rauschenberga, Lichtensteina, Rainera, Lassnigovej, Nitscha, Dumasovej, Kentridgea, Kabakova...
Vkladom je tiež možnosť bezplatného zapožičania diel z Meulensteenových zbierok po dobu 20 rokov.
Vyberám pár mien zo zahraničnej zbierky súčasného umenia (presnejšie možno maľby a sochy): Pierre Alechinsky, Arman, Christo, Paul Jenkins, Jill Moser, Takashi Murakami, Niki de Saint Phalle, Markus Prachensky, Kiro Urdin, Miguel Ybanez, Karel Appel, Corneille, Ad Snijders, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Sam Francis. Dá sa na Slovensku vidieť aspoň niečo podobné?
Ďalším vkladom Via Danubia do neziskovky je kompletná projektová dokumentácia dostavby, spolu zo všetkými povoleniami potrebnými k začatiu stavby.
Dá sa predpokladať, že skutočná hodnota daru je na úrovni 10 mil Eur, resp. vklady sú minimálne 1:1.
Preto, podľa môjho názoru, je pomer 4:3 v prospech nominantov MK SR namieste. Pripomínam, že štát má prevahu aj v dozornej rade.

- Pochybnosti o lojalite Branislava Rezníka k jeho zamestnávateľovi neviem komentovať.
 

pokračovanie

(2. Nevyvážená zmluva a dominancia spoločnosti Via Danubiana, s.r.o.)

- Na verejnom zhromaždení 9.1. bolo navrhnuté kritikum projektu Danubiana, aby navrhli systém transparentného a férového výberu (kurátorskej rady, projektov, ...), S kurátorskou radou, ako poradným orgánom správnej rady nemá žiadny problém pôvodná Danubiana, priaznivci novej Danubiany ani MK SR. Chceme to všetci, takže sa, dúfam, ľahko zhodneme. Nijaké návrhy však doteraz neboli ponúknuté, len neustále počúvam, že "bude rozhodovať len Polakovič".


3. Dlhodobo neudržateľné financovanie.

- V článku IV. zakladacej listiny sa definuje nepeňažný vklad za Via Danbia s.r.o 2,280 mil Eur (podotýkam, že výška je určená znaleckým posudkom, nie je to reálna cena danej nehnuteľnosti v prípade jej predaja - tá by bola podstatne vyššia),
a ďalej sa tam píše - "Zakladatelia sa dohodli, že po 20 rokoch od vzniku neziskovej organizácie sa všetok jej hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý bude jej vlastníctvom, stáva vlastníctvom štátu."
Prepáčte, to nie je veľkorysý dar?
Po 20 rokoch činnosti Via Danubia z neziskovej organizácie odíde a štát zastúpený MK SR sa stane 100% vlastníkom n.o. Všetok majetok, ktorý n.o. získa počas svojej 20 ročnej činnosti zostane v majetku n.o. (teda aj novovytvorená zbierka, aj keď by mala pozostávať "len" z darov umelcov).
Via Danubia si z majetku nezoberie ani jedno dielo, auto, či hoci len pero.
Ďalej zo štatútu, čl X.:
"Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov".
Prípadný zisk neziskovej organizácie bude použitý tak, ako rozhodne správna rada. Napr. nákup zbierky, rezervný fond, a pod.

- Budúca n.o. si nikdy nenarokovala, aby jej činnosť 100% hradil štát (ako to má byť v prípade Kunsthalle).
Od začiatku sa usiluje o to, aby zdroje boli diverzifikované. Pokiaľ viem, štát by mal prispievať vo výške 300 000 Eur, aktivity Danubiany a jej kolektívu vo výške 200 000 eur ročne, ďalej prispeje mesto, VUC , Sponzori. Tieto prostriedky by mali stačiť na precvádzku. Členovia správnej rady nie sú platenými funkciami.


4. Nejasnosť zámeru.

Zámerom je zbierať a hlavne vystavovať súčasné slovenské výtvarné umenie (od 60-tych rokov minulého storočia po dnes) v kontexte s umením svetovým. Pre mňa jasné.
Odborná verejnosť odmietla snahu MK SR priradiť k Danubiane - Slovenskému centru vizuálnych umení projekt Kunsthalle (na začiatku to bol najväčší kameň úrazu). Podľa mňa právom. Avšak ochotu MK SR diskutovať s odbornou verejnosťou o úprave koncepcie a vecných pripomienkach teraz vykladajú kritici ako dôkaz nepripravenosti.
 

P. Ormandík

posielam odpovede:
2. -Odmietame odobriť vznik Danubiany N.O. Spoluprácou na dramaturgii by sme legalizovali tento nepripravený projekt, presadený cez ministra financií Mikloša so servilnou pomocou p. Jankoviča (ten neprekvapil) a p. Sikoru (jeho angažovanosť je pre mňa sklamaním).

Ja som nehnuteľnosť nikdy nekupoval, ale je mi jasné, že ak znalecký posudok je na 2,5 mili eur, prečo mám teda ja vstupovať sumou 7,5 mil???? Trhová cena je flexibilná - zodpovedá ponuke a dopytu. To znamená, že áno môže to vyskočiť vyššie, ale aj nižšie.
Danubiana ma značku, ktorá bohužiaľ celemú projektu škodí najviac. Danubiana sa zapísala do slovenského kultúrneho prostredia (z pohľadu odborníkov) ako inštitúcia ktorá organizuje výstavy podľa vkusu pána riaditeľa. Pokiaľ by bol lepší, verím, že by si svoje miesto skutočne našla. Vstavy o ktorých hovoríte, boli volené strategicky, aby sa inštitúcia stala širšie akceptovateľnou. To je samozrejme plus. V kontexte toho čo sa ale udialo, je to veľmi podozrivé.

3. majetok prejde štátu - názor právnika - podľa takto postaveného štatútu je tento prevod právne nevymožiteľný...N.O je zriadená na dobu neurčitú. Nie je tam nič napísané, otom že po 20 rokoch VIA DANUBIA vystupuje z projektu a majoritu má štát. ˇprečítajte si štatút s nejakým právnikom.Argumentujete správnou radou, prečítajte si ako je volená, a pod.
Nikde neargumentujeme, že bude z projektu profitovať Via Danubiana. Hovoríme, že táto investícia je veľmi nevýhodná pre štát a kultúru na Slovensku. Vytvára sa tu konkurencia SNG, ktorá by potrebovala vyšší rozpočet, resp by potrebovala aby si ju MK SR, vládá všimla. SNG a premostením od arc. Dedečka je inštitúcia kde by mali chodiť vládne návštevy predovšetkým. (MK SR zlyhalo aj prípade SNG tento rok, kedže nedaním ponuku na rezačatie rekonštrukcie, musela SNG vrátiť dotáciu vo výške 8 mil eur).Možno tam nechodia, pretože to len dokazuje ich necitlivosť k naozaj kvalitným veciam? Resp. dokazuje ich nekultúrnosť? Pochybujem, že sú schopní sebareflexie.
Fúzia súkromnej inštitúcie so štátom je bežná vec, a p. Mulensteen-ov sa nečudujem. Stará sa o svoju investíciu. Ale MK SR by malo byť schopné vyhodnotiť situáciu, a jej výhodnosť z dlhodobého pohľadu. Podľa mňa v tomto prípade zlyhalo, a naša požiadavka na odstúpenie p. Krajcera bola plne oprávnená. Nemožno mať bordel na vlastnom dvore, a chodiť k susedom na lavičku... dokazuje to iba vlastnú neschopnosť MK SR, a zbytočne sa situácia vyhrocuje štýlom mladí vs starí, aktuálni vs klasici, stredoprúdiari vs silnoprúdiari a pod. Je mi divné, že si to neuvedomujete, že nás takto rozdeľujú nie naše názory, ale nechopnosť MK SR. To je zodpovedné za podmienky v akých pracujú ľudia čo najširšej škály kvalít. Treba vedieť podporiť tých najlepších, ale byť aj kritický k tým, čo im to veľmi nejde...
 

Re: Tomáš Džadoň

podľa príspevkov, ktoré neúnavne píšeš stále dookola a snažíš sa zavádzať ľudí, mne vy chádza už iba jedna vec: mal by si sa ísť dať liečiť a potom ísť normálne pracovať.
Myslím, že v dnešnej fáze presvedčíš už iba akurát Igora Ondruša. Ostatní ľudia nemajú čas
zapodievať sa hlúposťami, ktoré tu produkuješ.
Pár odpovedí k tomu, čo tu píšeš:
citujem:" Odmietame odobriť vznik Danubiany N.O. " - nuž, myslím, že dnes to už nikoho nezaujíma, čo vaša skupinka podporuje a čo odmieta. Táto organizácia už vznikla.
citujem: "Ja som nehnuteľnosť nikdy nekupoval, ale je mi jasné, že ak znalecký posudok je na 2,5 mili eur, prečo mám teda ja vstupovať sumou 7,5 mil????" zdá sa, že si úplne mimo, a mohol by si si prečítať aspoň základné fakty o tejto problematike.Alebo si kúp nejakú nehnuteľnosť, aby si mal šajnu....ale to by si musel začať vo svojom živote už konečne pracovať.
citujem: "Danubiana ma značku, ktorá bohužiaľ celemú projektu škodí najviac" - k tomuto úsmevnému vyjadreniu sa dá povedať len to, že našťastie tvoj trápny názor je irelevantný- značka Danubiany je vysoko cenená nielen u nás, ale aj v zahraničí - samozrejme okrem skupinky asi 30-ročných krikľúňon, ktorí nikde nepracujú a postupne sa ich málopočetná skupinka rozpadá - takže možno čochvíľka zostaneš už iba ty, pani Geržová a pán Čarný.
Keby v našej republike existoval právny systém, myslím, že by si už mal na seba nejaké to trestné oznámenie za úmyselné poškodzovanie dobého mena. No, máš už namále aj v dnešnom právnom systéme....
citujem:"Nie je tam nič napísané, o tom že po 20 rokoch VIA DANUBIA vystupuje z projektu a majoritu má štát." tak tuto už vážne pochybujem o tom, že vieš čítať, pretože presne takáto veta tam JE napísaná. Chlapče, zobuď sa.
 

platí...

...čo som napísal vyššie, žijeme v iných svetoch zrejme. ak mám na mále, že som kritický tak skutočne nežijeme v rovnakom svete :-)
 

GORILA

zaujimave, ze sposob ziskavania penazi pre danubianu nevadi nikomu. ved toto je mala GORILA.
 

zavádzanie verejnosti zo strany SVU

P. Ormandík, kedže vás predseda p. Kráľ v sa najnovšom stanovisku oháňa podporou riaditeľov galérií, tak tu je plné vyjadrenie Rady galérií Slovenska. Zrejme používate hlasy iných osôb bežne bez ich súhlasu. Ste naivný, alebo skátka v tomto tuneli (Danubiana) je strašná tma...

Stanovisko Rady galérií Slovenska k téme Kunsthalle – Danubiana

Stanovisko - Rady galérií Slovenska - vrcholného odborného a koordinačného orgánu galérií, ktoré odborne budujú, spracovávajú, uchovávajú a zverejňujú trvalý zbierkový fond výtvarného umenia, zastupuje galérie a ich pracovníkov, konzultuje a vyjadruje sa k spoločným otázkam v oblasti legislatívy, existencie a činnosti – k rezonujúcej téme Kunsthalle – Danubiana a k problémom, ktoré s touto témou súvisia.
Spojenie Danubiany s Kunsthalle – je nešťastné, nakoľko ide o rozdielne typy inštitúcií, ktoré sú odlišné svojou funkciou, dramaturgiou, spravovaním a poslaním. Spôsob riešenia problému zvolený Ministerstvom kultúry SR je neštandardný a neadekvátny. RGS – preferuje dlhodobo pripravovaný projekt Kunsthalle, prikláňa sa k alternatíve zriadiť novú, fungujúcu inštitúciu v Dome umenia, ktorý spĺňa kritériá prezentácie progresívneho umenia. Situovanie Kunsthalle mimo centra a na pomerne zložito dostupnom mieste je nevhodné. RGS podporuje vznik inštitúcií typu umelecko-priemyselného múzea, múzea dizajnu, ktoré sú už súčasťou európskej kultúrnej tradície.

RGS nesúhlasí s intervenciou štátnych financií do súkromných zbierok Danubiany. V danej situácii to vníma, ako poľutovaniahodný pragmatický krok, zneužívajúci platnú legislatívu a verejnú mienku. Je zarážajúce, aké úsilie vyvíja štát na záchranu súkromnej Danubiany, pričom už roky odsúva rekonštrukciu a rozvoj Slovenskej národnej galérie, ktorá je jeho vlastnou inštitúciou s významným zbierkovým fondom.

Gesto pána Meulsteena je úctyhodné, ale vstup štátnych financií do rýchlo transformovanej neziskovej organizácie je krokom späť. Ministerstvo kultúry od roku 1996, v procese transformácie a neskôr v rámci prechodu na samosprávne riadenie, postupne previedlo na regionálne systémy riadenia cca 85% inštitúcií, z nich mnohé disponujú kvalitným zbierkovým fondom.

RGS je za korektný dialóg – v ktorom sa jasne definujú akútne problémy a nájdu sa vhodné riešenia.

Mgr. Magdaléna Klobučníková
predsedníčka RGS
 

Dobrý deň pani Klobučníková,

nepoužívam hlasy iných osôb bežne bez ich súhlasu, pán Kráľ nie je mojim predsedom, nie som členom žiadnej profesnej organizácie.
Mám len iný názor na projekt Danubiana. Vidím ho ako príležitosť na vznik niečoho výnimočného. Možno som naivný, ale tunel v ňom naozaj nevidím.
 
Hodnoť

pán Ormandík

zrejme ste si svojim príspevkom pomýlili typ novín, toto nie je plátok Nový čas, kde sa neuvádzajú fakty, ale sa len neodborne tára. Zoznam ľudí, ktorí tento text formulovali je priamo prepojený s Danubianou, každý z nich v múzeu buď vystavoval, kurátoroval, je nakúpený v zbierkach alebo s ním spolupracuje. Ak títo ľudia majú záujem spraviť z Danubiany Múzeum Slovenskej výtvarnej únie, tak sa žiaľ v svojom snažení mýlia, pretože tento projekt vylobujú iným dravcom, ktorý teraz strategicky mlčia.
 
Hodnoť

 

Upresnenie k nášmu vyhláseniu zo včerajšieho dňa
K včerajšiemu vyhláseniu sme dostali viaceré reakcie, z toho 2 kritické (od Mgr. Magdalény Klobučníkovej, predsedníčky RGS, a Mgr. Renáty Niczovej, riaditeľky Nitrianskej galérie) v súvislosti s nasledujúcim textom:
Poznámka: Podpora projektu Danubiana priebežne rastie, vyjadrili sa ďalšie združenia umelcov: SC P.E.N., Grémium Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Združenie N´89, Združenie Per Spectrum, Asociácia profesionálnych fotografov SR, riaditelia a riaditeľky galérií z celého Slovenska, nezávislé osobnosti atď.
Rád by som vysvetlil, že sme nemali v úmysle zavádzať verejnosť a v texte ani netvrdíme, že projekt podporili všetci riaditelia a riaditeľky galérii. Veta bola myslená takto: Podpora ... priebežne rastie, vyjadrili sa ďalšie združenia ..., ďalší riaditelia ..., ďalšie nezávislé osobnosti. A to je pravdivé tvrdenie. Text som pred zverejnením poskytol aj partnerom, ktorí sa zúčastňujú ako delegáti umelcov podporujúcich projekt Danubiana na oficiálnych rokovaniach a nikto si možnosť mylnej interpretácie nevšimol. Aj tak však, ak sa niekoho uvedená formulácia dotkla, beriem to ako svoju osobnú chybu a úprimne sa ospravedlňujem. Text v danej časti upravíme takto:
Poznámka: Podpora projektu Danubiana priebežne rastie, vyjadrili sa ďalšie združenia umelcov (SC P.E.N., Grémium Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Združenie N´89, Združenie Per Spectrum, Asociácia profesionálnych fotografov SR), niektorí predstavitelia galérií, nezávislé osobnosti atď.
Chceme Vás ubezpečiť, že máme záujem na konštruktívnom riešení problému a sme presvedčení, že takéto riešenie možné je. Naše názory sú v mnohých otázkach blízke či dokonca totožné (napríklad - citujem zo stanoviska RGS, ktoré, ako je v sprievodnom texte uvedené, bolo schválené 4 z 5 členov výboru: „Spojenie Danubiany s Kunsthalle – je nešťastné, nakoľko ide o rozdielne typy inštitúcií, ktoré sú odlišné svojou funkciou, dramaturgiou, spravovaním a poslaním.“) - na oficiálnych rokovaniach už došlo v týchto otázkach k predbežnej zhode.
Aktuálny príklad nepresnej formulácie z opačnej strany, z tábora kritikov Danubiany:
V článku Jany Močkovej (utorok 24. 1. 2012, SME), je uvedené: „... tvrdil Juraj Čarný, šéf asociácie slovenských kritikov umenia.“
Tento text je nesprávny, J. Čarný takýmto šéfom nie je a ani nehovorí za všetkých slovenských kritikov umenia, ako by sa dalo z textu vyvodiť: ďalšie dve predstaviteľky slovenských výtvarných teoretikov sa na rokovaniach zúčastňujú na strane podporovateľov projektu Danubiana:
- kritik projektu Danubiana Juraj Čarný je prezidentom Slovenskej sekcie AICA (sekcia má podľa dostupných informácii cca 32 členov)
- prezidentka Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku Dagmar Srnenská, projekt Danubiana podporuje (asociácia má 188 členov)
- Eva Trojanová, na rokovaniach zástupca za Združenia historikov moderného výtvarného umenia - projekt Danubiana podporuje (združenie má 98 členov, je súčasťou ATKH)
I vzhľadom na vyššie uvedené dva príklady z oboch názorových prúdov chcem všetky zúčastnené strany požiadať o sústredenie na vecné riešenie, a naopak o istú veľkorysosť k nepresnostiam, ku ktorým môže dôjsť - a samozrejme aj dochádza – v zápale diskusií. Za obidve strany by som chcel vyjadriť presvedčenie, že nepresnosti či vyjadrenia umožňujúce protichodnú interpretáciu nie sú zámerné.
Akad. mal. Pavol Kráľ
 
Hodnoť

O čo ide v kauze Danubiana

Dovoľte príklad: V epizóde seriálu Simpsonovci (odvysielané v nedeľu 22.1.) sa Homer Simpson zapojil do súťaže v pretláčaní. Zaujímavé boli podmienky:
Vstupný poplatok: 50 dolárov Hlavná cena: 50 dolárov
Ak si myslíte, že takáto absurdita, slúžiaca na obveselenie divákov, je možná len v kreslenom seriáli, ste na omyle. Dosaďme si do príbehu Homera Simpsona čísla z kauzy Danubiana:
Vstupný poplatok: zlikvidovanie Danubiany - 3 900 m2 výstavnej plochy
Hlavná cena: zriadenie kunsthalle v Dome umenia - 900 m2 výstavnej plochy (čiže ani nie štvrtina „vstupného poplatku“!)
A to nie je všetko, majster absurdity Homer Simpson sa javí v porovnaní s našou skutočnosťou ako úplný amatér, sú tu totiž ešte 3 zásadné rozdiely:
1/ postavička z kresleného seriálu - Homer Simpson - dával do hry vlastných 50 dolárov, riskoval vlastné peniaze, zatiaľ čo iniciátori petície za zrušenie Danubiany považujú za samozrejmosť, že na ich hazard sa máme poskladať my všetci:
- 1 900 m2 predstavujú súčasné priestory Danubiany, do ktorých investoval G. Meulensteen od roku 2000 cca 300 miliónov Sk a ktoré chce venovať Slovensku, pričom za to nepožaduje ani jeden cent; iniciátori petície však žiadajú, aby sme tento dar odmietli...
- niektorí iniciátori petície odmietajú (opäť v mene nás všetkých, aj keď v skutočnosti hovoria skôr len za seba) aj ďalších 7 miliónov Eur, za ktoré by sa mali rozšíriť priestory Danubiany (aby bolo možné už približne o rok vystaviť Meulensteenovu zbierku svetového umenia v hodnote 12 miliónov Eur, ktorú bezplatne zapožičia na 20 rokov); žiadnu trvalú zbierku súčasného svetového umenia na Slovensku pritom nemáme a iniciátori petície neponúkajú žiadnu alternatívu , trvajú však na odmietavom postoji aj za cenu, že by peniaze definitívne rezort kultúry opustili...
2/ Homer Simpson síce riskoval 50 dolárov, ale mal záruku, že v prípade výhry dostane späť aspoň svojich 50 dolárov: v kauze Danubiana však nie je žiadna záruka, že zrušenie Danubiany by dopomohlo k zriadeniu kunsthalle, naopak:
- minister kultúry to opakovane vylúčil,
- bezprecedentný postup, keď malá časť samotných umelcov považuje zničenie jednej kultúrnej inštitúcie za legitímny spôsob, ako zriadiť inú kultúrnu inštitúciu, sa stáva pre veľkú časť kultúrnej verejnosti problémom.
3/ Aj v prípade úspechu, aj keby sa skutočne podarilo kunsthalle zrealizovať ako kompenzáciu za zlikvidovanú Danubianu (zázraky sa občas dejú), je otázka, či by cena nebola privysoká a či slovo „hazard“ nie je iba neopodstatneným prikrášlením skutočnosti:
- pri hazarde síce hráč riskuje, ak však vyhrá, získava vždy viac, ako vložil,
- čo však požadujú ako „výhru“ iniciátori petície: keďže Dom umenia už teraz slúži výtvarnému umeniu, zjednodušene povedané, zmenil by sa len názov a režim fungovania, ani 1m2 výstavnej plochy (ako kompenzácia za zrušených 3 900 m2) by však nepribudol...
Akad. mal. Pavol Kráľ, 24.1.2012
 

Ste príbuzná, resp. rodina s výtvarníkom

Lukáčom, čo ho ten bludný holanďan má vo svojej zbierke?
Alebo na Slovensku prepukla epidémia BSE?

Lebo ja nechápem, že vy nechápete, že keď niečo smrdí, tak to nie je parfum Chanel Coco Mademoiselle.
 
Hodnoť

 

Nechapem celkom co bude poslanim Danubiany ako muzea moderneho umenia? Aj vytvarat zbierku moderneho a sucasneho umenia? Na to uz stat dava peniaze jednej institucii Slovenskej narodnej galerii. Ta ma zbierku moderneho a sucasneho umenia, buduje ju, nakupuje akvizicie aj vystavuje. Nebude to zdvojena cinnost - stat naleje peniaze do 2 institucii. Bude potom priclenena Danubiana do SNG alebo sa zo SNG vyjme jedna cast jej cinnosti a zbierka sa prenesie do Danubiany alebo naopak? Chapem legitomnost toho, ze cas vytvarnikov sa proste nedostane do SNG, lebo tam je urcite vedenie a kuratori, ktori maju svoj okruh vytvarnikov, ktorych diela prezentuju a nakupuju a jedna cast vytvarnej obce, ktora nie je z jej okruhu sa tam proste nedostane, aj ked ich tvorba ma podobnu kvalitu (vzdy je to subjektivne hodnotenie, najma u sucasnych umelcov) ako tvorba niektorych, ktorych diela sa prezentuju a nakupuju v SNG. To co je in, nemusi byt naozaj kvalitne, vacsinou az cas ukaze, co je naozaj kvalitne umenie. Ale co s Danubianou - bude toto muzeum moderneho umenia vystavovat diela kvality napr. Bidelnicu? Je pravda, ze Danubiana vystavovala aj diela kvalitnych a renomovanych umelcov ale aj braky.Problem je aj v slovenskej vytvarnej obci, kazdy kope za seba. A ti co ich kupila, alebo ich vystavovala alebo dufaju, ze budu vystavovat alebo ich dielo mozno zakupi SNG alebo Beskyd urcite nebudu kritizovat SNG alebo Beskyda. Ti co boli vystaveni v Danubiane, alebo ich diela kupila Danubiana alebo dostali ocenenenie budu kopat za Danubianu. Je to normalne, ludske a smutne. Nemyslim, ze na Slovensku su potrebne 2 muzea moderneho umenia, skor je tu potrebna galeria sucasneho umenia typu kunsthalle a muzeum a galeria uziteho umenia a dizajnu . Pozornost venovana uzitemu umeniu a dizajnu najma co sa tyka zbierok je napriklad len oproti Cechom uboha.
Prist o Danubianu je skoda, takisto aj o prist o Domu umenia, nerekonstruovat SNG je tiez skoda. Ale mozno treba vymysliet nieco nove, konstruktivne a vytvorit diskusiu odbornikov z obidvoch taborov. Trochu to pripomina nase volby volme radsej mensie zlo.
 

Re: k-hope

nechápeš, čo bude poslaním Danubiany? Je to veľmi jednoduché - robiť ľuďom radosť, tak ako všetky svetové múzeá robia ľuďom radosť. Myslím normálnym, nezakomlexovaným, všetkým, ktorí sa chcú pozrieť na niečo pekné v peknom prostredí. O tom vlastne svedčí aj návštevnosť Danubiany. O tom svedčia rozhovory a zápisky v kronike ľudí, ktorí Danubianu navštívili. O tom svedčí to, že skoro všetky štátne návštevy, vrátane kráľovských návštev Slovenska, zavítali do Danubiany - dokonca holandská kráľovná Beatrix tam strávila 5 hodín - a to je čas, ktorý počas svojej návštevy nestrávila na inom mieste na Slovensku......tak to je poslanie. Dovolím si citovať jednu Tvoju vetu: "Nemyslim, ze na Slovensku su potrebne 2 muzea moderneho umenia", tak k tomu asi nie je potrebné nič dodávať....Slovensko má dosť miesta a či je to potrebné alebo nie, rozhodujú návštevníci.....nemyslíš? Čítal si o tejto problematike? Viešo o tom niečo? Takéto poznámky by možno boli vhodnejšie vtedy, keď by sa štát rozhodol postaviť to úplne na zelenej lúke - to by stálo 30 miliónov....vieš o tom, že podstatou, preto toto celé vzniklo, je fakt, že majiteľ Danubiany ju ponúkol za určitých podmienok štátu ZADARMO? Vzdal sa vlastných niekoľko miliónov a daroval ju štátu? Takže Slovensko by malo podľa Teba odmietnuť, lebo tu už máme jednu SNG? Škoda diskutovať na takéto témy, smutné je to, koľko negatívnej energie, zloby produkujú ľudia typu p.Čarného, Geržovej, Daučíkovej.....títo ľudia kritizujú všetko, čo oni nevytvorili, ohovárajú Danubianu, ich cieľom je dosiahnuť jej likvidíciu....tak títo ľudia majú od umelcov ďaleko... Aj takto sa ukazujú ľudské charaktery.....a pri tých ich nenávistných ťaženiach zabúdajú na jednoduchú vec - najdôležitejší sú spokojní navštevníci...
 

1 2 >

Najčítanejšie na SME Kultúra