SME
Pondelok, 5. jún, 2023 | Meniny má Laura

Šoth: Neprihlásil som sa do konkurzu na choreografa

Žiadny nový šéf tejto ostro sledovanej inštitúcie by nemal ľahké získať si dôveru divadla i verejnosti. Víťaz konkurzu Ondrej Šoth je človek zvonku, východniar, umelec s výrazným názorom.

Ondrej Šoth (1960) sa narodil v Bardejove. Po košickom konzervatóriu vyštudoval choreografiu a réžiu tanca na VŠMU. Spolupracoval s Pražským komorným baletom P. Šmoka, s pražskou Laternou Magikou či SĽUK-on. Bol šéfom baletu v Mestskom divadle Ústí nad LOndrej Šoth (1960) sa narodil v Bardejove. Po košickom konzervatóriu vyštudoval choreografiu a réžiu tanca na VŠMU. Spolupracoval s Pražským komorným baletom P. Šmoka, s pražskou Laternou Magikou či SĽUK-on. Bol šéfom baletu v Mestskom divadle Ústí nad L (Zdroj: JUDITA ČERMÁKOVÁ)

Po skúsenosti z Čiech aj z Európy ste stáli dlhé roky na čele baletného súboru v Košiciach. Vaša voľba preto určite opäť vyvolá diskusiu na tému centrum verzus región.
„Ja sa snažím byť kozmopolitným človekom. Problém s východniarmi majú väčšinou tí, čo sa do Bratislavy nasťahovali. Pôvodní Bratislavčania sú úplne normálni. Na východe je veľmi veľa náboženských kultúr. Tu sú dobrí ľudia, ale ich inteligencia je buď veľmi vysoká alebo priemerná. Tieto kontrasty však vytvárajú talentovaných ľudí. Ak by však bola spisovná reč východniarčina, bolo by na Slovensku viac humoru."

V SND bol balet posledné roky preferovaný. Nebude to teraz už úplne len o balete?
„Neprihlásil som sa do konkurzu na funkciu choreografa, ale generálneho riaditeľa."

Aký bude teraz váš vzťah ku košickému baletu, ktorý ste doteraz viedli?
„Súbor už funguje samostatne. Nikde nie je napísané, že nemôže byť aj umelec. To neprekážalo ani pri predchádzajúcich riaditeľoch SND."

Generálny riaditeľ SND má veľkú ekonomickú aj právnu zodpovednosť. Ako sa cítite v tejto oblasti?
„Umelec nemôže rozumieť ekonomike, môže mať len skúsenosť. Umelec je vtedy inteligentný, ak dá priestor profesionálovi v ekonomike."

Silvii Hroncovej sa mediálne nevyplatilo hovoriť o nových začiatkoch v SND. Niektoré vaše vyjadrenie však akoby naznačovali veľký rez.
„Nejdem robiť nový začiatok, divadlo chcem vrátiť k pôvodným základom, keď fungovalo. Nehovorím, že všetko, čo sa dialo doteraz, bolo zlé. Boli aj vynikajúce inscenácia a tvorba. Ale pri niektorých inscenáciách došlo k strate súdnosti. Národné divadlo sa musí otvoriť nielen svetu, ale aj celému Slovensku, musí spolupracovať so všetkými divadlami. Dôležité je, či vnímame divadlo ako dom na zábavu. Národné divadlo by malo podľa mňa ponúkať nie to, čo ľudia chcú, ale to, čo potrebujú."

Na konkurze ste hovorili, že SND je dnes v troskách, že divadlu chýba disciplína. Nemôžu takéto vyjadrenia ľudí zvnútra aj uraziť?
„Urazia sa tí, čo nedisciplínu sami vyvolávajú."

Ak by sme použili volebnú rétoriku, aký je váš koaličný kapitál?
„Ak niekto nový príde do inštitúcie, vždy v nej vzniká pocit neistoty. Ale ak ste konštruktívny, nakoniec vás prijmú. Mňa pozná veľmi málo ľudí. Viem pracovať s interpretom operným, činoherným aj tanečným. Nie som úradník, ktorý nevie, čo potrebuje herec či spevák. S nikým v divadle som sa však zatiaľ nestretol, ani som s nikým nerozprával."

Ako takmer jediný z kandidátov ste na konkurze nehovorili o konkrétnych menách budúcich spolupracovníkov. Prečo?
„Nebudem dostávať osobnosti do situácie neistoty. O menách môžem hovoriť po menovaní. Zákon hovorí, že ich musím najprv konzultovať s ministrom kultúry. Ja som však vždy pracoval s väčšími osobnosťami než som ja. Nikdy som nepodporoval tých, čo len rozprávajú, ale tých, čo mali konkrétne výsledky a zasiahli do slovenskej aj svetovej kultúry."

Viete si predstaviť spoluprácu s doterajším šéfom baletu Máriom Radačovským?
„Ešte sme spolu nehovorili. Viem si predstaviť spoluprácu s každým umelcom, ktorý je profesionálny. Necítim sa byť konkurentom pána Radačovského. Je mám svoj rukopis. Ak sa niečo podarí iným, som prvý, ktorý sa postaví a tlieska. Teším sa, ak umenie funguje."

Budete ale ochotný nechať kompetenciu inému umeleckému riaditeľovi baletu?
„Na čele divadla bude intendant, ktorý bude mať na starosti ekonomiku, pod ním budú umeleckí šéfovia a riaditeľ či manažér hudobného divadla, ktorý by mal vykonávať celý servis. Administratíva by sa mala totálne oddeliť od umenia."

V štruktúre divadla by malo dôjsť k dosť veľkej zmene?
„Áno, na základe prirodzenej hierarchie. Umeleckí šéfovia sú najvyššie postavení ľudia. Dnes sa musia venovať všetkému, nemajú priestor na formovanie súboru."

Budete v krátkej dobe menovať aj umeleckého riaditeľa, ktorého spomínate v koncepcii?
„To by mal byť duchovný poradca, človek so skúsenosťami, ktorý pomôže prípadne novo menovaným šéfom súborov, aby bola v divadle tvorivosť prioritou. Všetko je však naplánované po etapách."

Koľko času potrebujete na presadenie svojej prezentovanej koncepcie?
„Dva roky".

Vyjadrili ste sa, že sa zo SND stratila pôvodná tvorba. Voči takémuto hodnoteniu sa môžu mnohí ohradiť, aj tento víkend bola v činohre premiéra.
„Národné divadlo je otázka duchovného názoru národa. Pôvodná tvorba je tá, ktorá vychádza zo zvykov danej zeme, z jej tradícii a z jej súčasnosti."

Nemôžeme predsa vyhodiť globálne témy.
„To nehovorím, ale treba aj iné dramaturgické počiny."

Dôverujete si, že budete konsenzuálnym, nie radikálnym riaditeľom?
„To prvé slovo je dôležitejšie. Zmena môže byť aj dobrovoľná."

Vaše osobné vyznania na konkurze označil člen komisie až za romantické.
„Pre mňa sú dôležité sny a ideály. Umenie musí pomáhať ľudom znova veriť. Človek odchádzajúci z divadla by nemal mať depresiu. So stratou ideálov sa stretávame všade. Divadlo by malo pomôcť ľuďom navrátiť sa k ich predstavám. Je to základná filozofia sveta."

Je osudom víťazov, že sa z pozície opozičných disidentov, ktorým sa vo všeobecnosti fandí, dostávajú do kritizovaného establišmentu. Ste pripravený na túto zmenu?
„Človek by mal byť pripravený na rôzne zmeny. Úprimnosť a snaženie je pre mňa prioritou vo všetkom, hoci nie ste vždy pochopený."

Hlavné ciele činnosti SND po nástupe nového generálneho riaditeľa

I. fáza (2010)

1. Zavedenie systému projektového riadenia tvorby nových inscenácií - t.j. stanovenie záväzných termínov zverejnenia dramaturgických a hracích plánov a ďalších nadväzujúcich činností. Cieľom je lepšia koordinácia postupov medzi umeleckými a podpornými (výro-ba v UDD, marketing a propagácia) činnosti SND.

2. Uplatnenie manažérskych postupov na riadenie SND - zadávanie a kontrola úloh - následné odmeňovanie resp. vyvodzovanie dôsledkov. Zabezpečiť funkčnosť manažmentu s autoritou u svojich podriadených a zavedenie systému a jeho dodržiavania.

3. Analýza stavu činnosti vo všetkých aspektoch (personálna, finančná, organizačná) a následne vyvodenie dôsledkov pre jednotlivé organizačné zložky aj SND ako celok. Cieľom je získať reálny obraz o štruktúre umeleckých aj ostatných zamestnancov a ich vyťaženosti, ako aj o hospodárení jednotlivých zložiek, o tvorbe a realizácii rozpočtov a ich organizácii práce ako podklad na vykonanie zmien.

4. Zmapovanie marketingového potenciálu publika, mediálny obraz SND v spolupráci so špecializovanými agentúrami, alebo vysokými školami -fakultami marketingu, zverejnenie dotazníka pre návštevníkov SND na web stránkach a pri vstupe do divadla. Prieskum záujmu publika a odbornej verejnosti pomôže manažmentu divadla pri tvorbe dramaturgických plánov, reklamných kampaní a propagácie, čoho dôsledok bude zvýšenie návštevnosti.

5. Menovanie Rady a Umeleckej Rady SND a tvorba ich štatútov. Cieľom je získať za spolupracovníkov významné umelecké osobnosti s medzinárodnými kontaktmi, prehĺbiť spoluprácu na úrovni Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj s mimo bratislavskými divadlami. Získať nových partnerov z radov významných slovenských aj medzinárodných spoločností a organizácií.

6. Nástup nových riaditeľov organizačných zložiek menovaných priamo generálnym riaditeľom SND - funkčné obdobie 2 roky. Cieľom výmeny riaditeľov je, aby na čele súborov stáli skutočné umelecké osobnosti, ktoré zastavia deštrukčný vývoj v súboroch a situáciu zastabilizujú.

7. Nový organizačný poriadok. Modifikácia základného vnútorného predpisu s následnou zmenou pracovných náplní zamestnancov, určenie kompetencií a povinností.

8. Zmena organizačnej štruktúry I. etapa; Cieľom je optimalizácia počtu zamestnancov a procesov vo vybratých útvaroch.

9. výhľadové dramaturgické plány na obdobie 3 rokov; Noví riaditelia súborov predstavia nové umelecké smerovanie súborov SND.

10. Príprava koprodukčných projektov hudobného divadla SND Bratislava a hudobného divadla Štátneho divadla Košice, prípadne Štátnej opery Banská Bystrica a štátov V-4 na sezónu 2011/2012. Cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi divadlami na Slovensku, ako medzi divadlami štátov V-4, optimalizácia vzájomných nákladov na inscenácie a umelecká konfrontácia.

11. Príprava projektu informatizácie činností v SND. Cieľom je v čo najväčšej miere informatizovať hlavné a podporné činnosti v SND


II. fáza (2011)

1. Príprava gala projektov, ktorými budú jednotlivé umelecké súbory otvárať nové divadelné sezóny za účasti špičkových umelcov zo Slovenska a hosťujúcich hviezd zo zahraničia (hlavne v oblasti hudobného divadla);

2. Obnovenie spolupráce s významnými slovenskými divadelnými a hudobnými osobnosťami, ktoré prerušili kontakty so SND;

3. Nadviazanie s poprednými českými a zahraničnými režisérmi, choreografmi a autormi o možnostiach spolupráce so SND;

4. Nový pracovný poriadok, konkurzný poriadok, rekonkurzný poriadok;

5. Organizovanie workshopov a tematických súťaží na tvorbu nových inscenácií pre mladých absolventov umeleckých škôl (speváci, dirigenti, výtvarníci, režiséri) zo Slovenska, iniciovanie vzniku nových hudobných diel;

6. Založenie Nadácie Slovenského národného divadla;

7. Realizácia prvého z koprodukčných projektov medzi hudobnými divadlami na Slovensku a príprava rotačných premiér medzi divadlami;

8. Požiadanie zriaďovateľa o nový prístup k SND na základe predstavenia nového organizačného modelu SND a rokovanie o ňom:

 • nový organizačný model uvažuje o prerozdelení kompetencií GR SND medzi tzv. správneho riaditeľa (v zahraničí zaužívaného ako intendanta), zabezpečujúceho „servis" pre umelecké činnosti SND a tzv. umeleckých konateľov - riaditeľov hudobného a dramatického divadla
 • osamostatnenie dramatického od hudobného divadla predovšetkým po organizačnej a rozpočtovej stránke,
 • spoločná tvorba repertoáru Baletu SND a Baletu ŠD Košice,
 • vytvorenie komorných (štúdiových) telies pri jednotlivých súboroch,
 • príprava legislatívnych zmien - novela zákona o SND; zmena zriaďovacej listiny

9. Hracie plány na obdobie 2 rokov - v Opere SND zavedenie blokového systému repríz;

10. Vytipovanie umeleckých osobností na pozície riaditeľov hudobného a dramatického divadla a umeleckých šéfov súborov a ich pozvanie do medzinárodných konkurzov, konkurz bude vypísaný min. 6 mesiacov vopred;

11. Ku koncu sezóny 2010/2011 bude realizovaná prehliadka sezónnej tvorby - premiérovaných inscenácií uplynulej sezóny za účasti odbornej verejnosti. Každé predstavenie bude spojené s besedou medzi riaditeľmi jednotlivých umeleckých súborov, prípadne inscenátormi a odbornými recenzentmi. Zaradenie prehliadky do hracieho plánu sezóny.

III. fáza (2012)

1. Príprava krokov k novému organizačnému modelu SND t.j. novelizácia zákona SND a zriaďovacej listiny SND s platnosťou od 1.1.2013 prechod časti kompetencií súčasného generálneho riaditeľa na riaditeľov hudobného a dramatického divadla

2. Vypísanie medzinárodného výberového konania na obsadenie riaditeľov hudobného a dramatického divadla

3. Zavedenie rotačných premiér medzi slovenskými divadlami;

4. Realizácia druhého z koprodukčných projektov medzi hudobnými divadlami na Slovensku;

5. Príprava - koordinácia repertoárov Opery a Baletu SND s ostatnými hudobnými divadlami na Slovensku na sezónu 2012/2013;

6. Obnovenie spolupráce so slovenskými divadelnými a hudobnými osobnosťami a nadviazanie novej spolupráce s významnými zahraničnými inscenátormi;

7. Realizácia prvých koprodukčných projektov medzi divadlami štátov V-4.

8. Realizácia projektu informatizácie činností umeleckých prevádzok v nadväznosti na elektronické spracovávanie personálnych, ekonomických a štatistických údajov.

IV. fáza (2013 - 2015)

1. Menovanie nových riaditeľov umeleckých organizačných zložiek t.j. riaditeľa hudobného divadla a riaditeľa dramatického divadla a následne aj umeleckých šéfov opery, baletu a činohry;

2. Organizačné zmeny - II. etapa - Organizačný model na princípe oddelenia správy a servisu divadla od umeleckých činností t.j. od hudobného a dramatického divadla;

3. Vyhodnotenie koprodukčných projektov V-4;

4. Vyhodnotenie koprodukčných projektov medzi divadlami na Slovensku a rotačných premiér;

5. Predstavenie novej umeleckej a organizačnej koncepcie jednotlivých súborov

6. Realizácia umeleckých koncepcií nových riaditeľov umeleckých súborov.

pozn. Ide o úryvok z projektu, ktorý Ondrej Šoth prezentoval konkurznej komisii.
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Kultúra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 3. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 4. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 5. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 7. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 8. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 1. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 2. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 3. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 4. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 5. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 6. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 7. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie
 8. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 16 949
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 638
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 278
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 486
 5. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 6 047
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 010
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 902
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 308
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Martin Barto: Pozoruhodné kúsky z minulosti Eurovision Song Contest
 2. Samuel Ivančák: Provisorium Deža Ursinyho má 50 rokov
 3. Rudolf Schütz: Erotika a horror po taliansky (4. časť) – La bambola di Satana (1969)
 4. Milan Buno: Riskovala život, aby zachránila 2500 židovských detí | 7 knižných tipov
 5. Samuel Ivančák: The Dark Side of the Moon má 50 rokov
 6. Peter Krivda Soliwarski: Michal Studený v Galérii Čin Čin
 7. Milan Buno: Najväčšie záhady a mystériá Slovenska | 7 knižných tipov
 8. Peter Krivda Soliwarski: Fero Hauskrecht v Stredoeurópskom dome fotografie
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 141 541
 2. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 15 536
 3. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 13 391
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 914
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 547
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 703
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 982
 8. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 6 956
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťZatvoriť reklamu